พลเมืองอเมริกันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ได้กี่ครั้ง?

การยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาสำหรับการใช้งานที่ตามมา

ควรใช้บริษัททำวีซ่าเพื่อยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐหรือไม่?

ควรใช้ตัวแทนของวีซ่าในการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

IRS Tax Transcripts & US Marriage Visas (CR-1, IR-1,K-3)

Tax documentation associated with filing for an immigrant spouse visa from Thailand to the USA has changed.

IRS Tax Transcripts and K-1 Visa Applications in Thailand

Those seeking a fiancee visa for a Thai national to travel to the USA may need more financial documentation compared to times past.

TM30 & TM28: Short Term Address Change for Foreigners in Thailand

Foreign nationals staying in Thailand must report the places they are staying for a duration of 24 hours or more.

Working in Thailand Without Authorization is Illegal

Those caught working in Thailand without employment authorization are subject to civil and criminal penalties as well as possible deportation and blacklisting.

Can A Thai Visa Denial Be Appealed?

Denial of a Thai visa application may not be subject to appeal, but revocation of immigration status may be subject to appeal.

Further Updates on Thai Work Permits and Amity Treaty Companies

Further information about the interaction between the provisions of the Amity Treaty and Thai labor law.

A Sneak Peek at Thai Retirement Visa Insurance?

A recently announced tourist insurance scheme could provide clues to a future retirement visa insurance scheme.

Could Big Joke's Transfer Impact Thai Retirement Visa Policy?

The quick transfer of Surachate "Big Joke" Hakpal appears unlikely to change overall immigration policy in Thailand.

 pin-map.png

Integrity Legal : Law Firm in Thailand | Bangkok Lawyer & Legal Services

If you need legal advice or urgent assistance please get in touch with our team today.

Email - info@integrity-legal.com | Skype : IntegrityLegal | Thailand Call : +66 2-266 3698 

USA Call : 1-877-231-7533 (Toll Free)