วีซ่า IR-1 (ประเภทคู่สมรส): ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่?

การเปลี่ยนชื่อในระหว่างกระบวนการเข้าเมือง

วีซ่า K-3: ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไร?

ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อใด

การใช้กัญชาจะมีผลต่อคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) หรือไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกระบวนการขอวีซ่าอเมริกัน

Does Owning a Thai Condo Make TM30 Unnecessary?

Does ownership of a condominium in Thailand by a foreigner negate the need to file TM30 address notification forms?

Thai Immigration Says No Tax Connection to TM30

Immigration officials in Thailand are saying that there is no connection between TM30 and collection of information pertaining to revenue collection.

Thai Immigration Says TM30 Not Being Used for Hotel Regulation

Information gleaned from TM30 could theoretically be used for many purposes.

The Continuing Saga of TM30 in Thailand

TM30 continues to vex expats and immigration officers in Thailand

The Issue of "Begpackers" in Thailand

The practice of "begpacking" or seeking street donations to fund a trip through Thailand has been noted by media outlets recently.

 pin-map.png

Integrity Legal : Law Firm in Thailand | Bangkok Lawyer & Legal Services

If you need legal advice or urgent assistance please get in touch with our team today.

Email - info@integrity-legal.com | Skype : IntegrityLegal | Thailand Call : +66 2-266 3698 

USA Call : 1-877-231-7533 (Toll Free)