ปัญหาของการที่พลเมืองอเมริกันที่มีอายุเกิน 50 ปี จะสมรสกับพลเมืองกัมพูชา

ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานกับคนอเมริกันและการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา

มุมมองต่อกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐฯ ที่เริ่มใช้เอกสารกระดาษน้อยลง

กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอเมริกันกำลังเป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อย ๆ

การเปลี่ยนแปลงของกฎเกี่ยวกับ “ค่าใช้จ่ายสาธารณะ” อาจมีผลกระทบต่อการขอวีซ่าถาวร

การขาดหลักฐานทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการขอวีซ่า

Will USCIS Bangkok Office Closures Impact US Visas from Thailand?

The closure of USCIS international offices could have ramifications for those in Thailand.

USCIS (American Immigration) to Close All Offices Overseas

It was recently announced that all USCIS facilities abroad are to be closed.

How Long Is A United States Tourist Visa Valid?

American tourist visas can be issued with differing validity.

How Long Will I Be Allowed to Stay in the USA on a Tourist Visa?

Those admitted to the USA on a B1/B2 visa are granted a finite period of lawful status.

 pin-map.png

Integrity Legal : Law Firm in Thailand | Bangkok Lawyer & Legal Services

If you need legal advice or urgent assistance please get in touch with our team today.

Email - info@integrity-legal.com | Skype : IntegrityLegal | Thailand Call : +66 2-266 3698 

USA Call : 1-877-231-7533 (Toll Free)