Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการเปลี่ยนแปลงใบคำขอ เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงใบคำขอ เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

Translation of the above video, see original transcript here: Recent Changes to US Immigration Forms

การเปลี่ยนแปลงใบคำขอ เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

วีดีโอนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลต่างๆในใบคำขอของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ณ.เวลาที่เขียนก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมา

จะเห็นได้ชัดเจนว่าใบคำขอที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิ Department of Homeland Security เพื่อขอเข้าสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร  และผู้ที่เคยขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายเรื่องการกรอกเอกสารเหล่านี้ จะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนัก แต่ก็เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ อย่างสม่ำเสมอ

ใบคำขอของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลง และการที่จะรู้ทันกับเอกสารเหล่านี้สำคัญมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทำเป็นชีวิตประจำวันคือผมต้องทราบถึงความถูกต้องของใบคำขอทุกใบที่ลูกค้าต้องใช้ 

 สิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือ เมื่อเรายื่นคำร้อง หากเรากรอกใบคำขอผิดประเภท จะทำให้ได้รับการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในวันที่ยื่นเรื่อง วึ่งจะทำให้เกิดการล่าช้าซึ่ง แม้อาจจะช้าเพียง 2-3 สัปดาห์แต่ก็คือการล่าช้าจะ พูดโดยรวมแล้วกองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เวลาปรับตัว เมื่อมีใบคำขอออกมาใหม่ๆ แต่ถ้าหากไม่ทำตามข้อกำหนดในใบคำขอที่หรือยื่นผิดประเภท ก็อาจทำให้เกิดการล่าช้า หรือการปฏิเสธและการถูกปฏิเสธก็จะนำไปสู่การที่ต้องยื่นคำขอใหม่โดยใช้ใบคำขอที่ถูกต้อง

เป็นเพียงอีกหนึ่งวิวัฒนาการณ์ของกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวพันกับครอบครัว  ทางสำนักงานฯ จะมีความคุ้นเคยกับการจัดการกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ และการที่ใบคำขอจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอยจัดจัดการอยู่เสมอ

การเปลี่ยนแปลงใบคำขออาจมีผลกระทบต่อการยื่นคำร้อง และมีผลกระทบกับการส่งใบคำขอและกระบวนการของกงสุลดังนั้นการที่เราจะทันเหตุการณ์ตลอดเวลาคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเช่นผมจะต้องทำเสมอเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า