Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

[email protected]

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการเสนอกฎหมาย Bitcoin อาจเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของ Bitcoin กับ USCBP

การเสนอกฎหมาย Bitcoin อาจเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของ Bitcoin กับ USCBP

For English language transcript of this video please see: Digital Currency USCBP.

เรื่องนี้ได้เข้ามาเป็นจุดสนใจของผมเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่ได้อ่านพบเรื่องมากมายที่เกี่ยวกับ BitCoin โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ลงทุนในเรื่องดังกล่าว แต่ได้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ bitcoin ตลอดมา เพราะเรื่องนี้นอกจากจะส่งกระทบกับงานของผม และกระทบต่อมุมมองของลูกค้าแล้ว ยังกระทบต่อผลประโยชน์ของภาค ธุรกิจ บริษัทห้างร้านในกรุงเทพฯด้วยเช่นกัน

จุดที่น่าสนใจของผมเริ่มจากบทความในเว็บไซท์ Zero Hedge เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งอ้างถึงร่างกฎหมาย หมายเลข 1241 ( S- 1241) ที่เสนอต่อรัฐสภา ซึ่งจะเสนอให้แก้ไข"กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการปลอมแปลงเงินตรา ฉบับปี ค.ศ.2017 " โดยให้ระบุเพิ่มเกี่ยวกับ ”เครื่องมือการเข้าถึงการเติมเงินด้วยเงินตราสกุลดิจิทัล”เข้าไว้ในสารบัญว่าด้วยธนาณัติของสหรัฐฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลการกรและการป้องกันชายแดน

ถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการปรับแก้  U.S. Code  ให้สอดคล้องกันแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ  ผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ภายในสหรัฐฯโดยมีสิ่งที่เรียกกันว่า “กระเป๋าเงินดิจิทัล” (Digital  Wallet) หรือเป็นผู้ครอบครองเงินตราสกุลดิจิทัลเกินกว่าจำนวนที่กำหนด (อย่างน้อยที่สุดที่กำหนดในขณะนี้คือ 10,000. เหรียญสหรัฐฯ) แล้วไม่ได้กรอกแบบฟอร์มการครอบครองเงินสกุลดิจิทัล อาจก่อให้เกิดปัญหาทางศุลการกรได้  ปัญหาที่กล่าวคืออาจต้องเสียค่าปรับ และอาจมีบทการลงโทษทางอาญา (criminal penalties) ซึ่งเวลานี้ค่อนข้างจะเป็นการยากที่จะระบุให้ชัดเจนว่าจะมีมาตรการดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า เจ้าพนักงานด้านภาษีและศุลกากร  กำลังจับตามองปริมณฑลของเงินสกุลดิจิทัล โดยยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนด และการบังคับใช้ตามกฎหมาย

สิ่งที่แปลกคือ แม้มีการเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยที่ไม่มี laptop ไม่มีอุปกรณ์  electronic ติดตัวเลย ก็ยังต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าเป็นผู้ครอบครองเงินตราสกุลดิจิตอลเกิน US$ 10,000  (who own $10,000 of Bitcoin)  ในเวลานี้ ยังไม่มีข้อมูลว่ากฎหมายใหม่จะเป็นอย่างไร แต่ดูจากสถานการณ์ คิดว่ากฎหมายนี้อาจจะประกาศใช้ในอีก 24 หรือ 36 เดือน  และขณะนี้มีบางกลุ่มพยายามที่จะโน้มน้าว สภาคองเกรส ให้เพิ่มจำนวนที่ต้องรายงานจาก US$10,000 เป็น US$100,000 

มีหลายคนอาจมองว่า Bitcoin มูลค่า US$10,000 ในปี ค.ศ.2017 เป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มองแค่จำนวนเงิน แต่มองกว้างกว่านั้น ตัวเลข 10,000. เหรียญสหรัฐฯ เป็นการประเมินบุคคลที่พกเงินเพียง 10,000 สหรัฐฯแต่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ และสามารถเดินทางได้ทั่วโลกด้วยเงินจำนวนที่มากกว่า ดังนั้น จึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเฝ้าติดตามดู  

กล่าวได้ว่า เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดู แต่คิดว่าน่าจะมีการประกาศใช้บางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกฎหมายฉบับนี้ในอนาคตอันใกล้นี้