Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration LawCoronavirus มีผลกระทบต่อกระบวนการวีซ่า K-3 หรือไม่?

Coronavirus มีผลกระทบต่อกระบวนการวีซ่า K-3 หรือไม่?

Translation of the above video, for original transcript please see:

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึง Coronavirus เฉพาะในบริบทของวีซ่า K-3

ตั้งแต่ Coronavirus ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญ ผมได้รับการติดต่อทั้งอีเมล์และจดหมาย อันที่จริงเป็นเรื่องที่น่ากังวล สิ่งที่ผมเข้าใจคือ ณ.เวลานี้จะไม่มีการออกวีซ่าให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องในประเทศจีนหรือจากหลายเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่สำหรับวีดีโอเรื่องนี้จะเจาะจงเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง แม้สำนักงานเราตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ผมมีลูกค้าในประเทศ ลาว กัมพูชาพม่าและเวียดนามเช่นกัน ผมจึงจะกล่าวในมุมมองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่ขอกล่าวเกี่ยวกับวีซ่า K-3 คือ ถึงแม้ในอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าหลายคนเรียกว่าวีซ่าคู่สมรสของสหรัฐฯแต่ในความเป็นจริง วีซ่าคู่สมรสคือวีซ่า CR-1 และ IR-1เท่านั้น ส่วนวีซ่า K-3 เป็นวีซ่าเสริมที่ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาภายใต้กฎหมาย Life Act ในยุค 90

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประกาศ เรื่อง การงดการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ของผู้ถือวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะนำ Novel Coronavirus 2019 ไปแพร่กระจายในสหรัฐฯ  ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดข้อมูลได้ในเว็บไซด์ whitehouse.gov  สรุปใจความสำคัญได้ว่า: "กระผมได้พิจารณาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของสหรัฐฯเป็นหลัก ในการจำกัดขอบเขต และระงับการเดินทางเข้าสหรัฐฯไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนที่จะมีการเดินทางหรือมีความพยายามที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ปรากฎว่าได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน แต่ไม่รวมถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า นอกจากนี้ ผมยังเห็นอีกด้วยว่า ทางการสหรัฐฯ จำเป็นต้องกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจ คัดกรอง และกักกันบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐฯแล้ว แต่อาจจะได้สัมผัสไวรัสนี้มาก่อน"

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งไม่ได้เจาะจงเฉพาะบางเขตกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม และไม่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ถือสัญชาติจีน แต่จะเจาะจงผู้ที่อยู่ในประเทศจีนและช่วงเวลาระหว่างที่อยู่ในประเทศจีนและการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าสหรัฐฯ ผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลสหรัฐฯ พยายามที่จะกำหนดเวลาของผู้ที่จะเดินทาง เพราะเท่าที่เข้าใจ มีความเชื่อว่าระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้คือ 2 สัปดาห์ จึงใช้ระยะเวลานี้ในการที่จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ หากเป็นผู้ที่ได้พำนักอยู่ในประเทศจีนก่อนยื่นคำร้อง เช่นถ้าคุณยื่นคำร้องในประเทศไทย แต่คุณกลับมาจากปักกิ่งเมื่อ 10 วันที่แล้ว คุณคงจะต้องรอสักช่วงหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ติดไวรัสนี้มาก่อนที่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าและอนุญาตให้คุณเดินทางเข้าสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ผมจะคอยให้ข้อมูลการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ในช่องรับฟังนี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่า K3