Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า CR-1 (ประเภทคู่สมรสแบบมีเงื่อนไข) สำหรับพลเมืองกัมพูชาที่ได้สมรสกับพลเมืองอเมริกันที่มีอายุเกิน 50 ปี

วีซ่า CR-1 (ประเภทคู่สมรสแบบมีเงื่อนไข) สำหรับพลเมืองกัมพูชาที่ได้สมรสกับพลเมืองอเมริกันที่มีอายุเกิน 50 ปี

Thai translation of the above video below. For English transcript please see: CR1 Visa Cambodia.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า CR-1 (ประเภทคู่สมรส) เฉพาะในบริบทของการที่พลเมืองกัมพูชา ต้องการสมรสกับพลเมืองอเมริกันที่มีอายุเกิน 50 ปี

เพราะเหตุไดเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหา? มีวีดีโออีกเรื่องหนึ่งในช่องรับฟังนี้ที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการสมรสในประเทศกัมพูชาหรือการที่พลเมืองกัมพูชาจะสมรสกับพลเมืองอเมริกันที่อายุเกิน 50 ปีแต่ในวิดีโอม้วนนี้จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดเหมือนกับม้วนนั้น กล่าวโดยสรุป คือ กฎหมายกัมพูชาได้กำหนดเป็นข้อห้ามว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถืออสัญชาติกัมพูชาสมรสกับชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 50 ปีซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดและปราศจากความยืดหยุ่น กล่าวได้ว่าถ้าคุณยังอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมายกัมพูชาแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเอาชนะต่อประเด็นดังกล่าวได้เลย

แต่เมื่อหลายปีมาแล้วผมเคยพบกรณีของคู่สมรสที่เดินทางไปแต่งงานในประเทศที่สาม และได้ใช้หลักฐานการสมรสนั้น เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า CR-1 ซึ่งเป็นวีซ่าแบบมีเงอื่นไขสำหรับการเข้ามาพำนักอาศัยในสหรัฐฯ นั่นหมายความว่า ผู้ถือจะได้รับฐานะของผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งใช้ได้เป็นเวลา 2  ปี โดยจะได้รับตราประทับ I-551 ที่ด่านการตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ เมื่อถึงระยะ 90 วันก่อนครบรอบ 2 ปีของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ชาวกัมพูชารายนั้นจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอยกเลิกเงื่อนไข เหตุผลที่มีเงื่อนไขนี้เป็นเพราะ USCIS (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ) ต้องการที่จะ เห็นว่าทั้งค่ยูังคงแต่งงานอยู่กินด้วยกันและการสมรสนั้นเป็นการสมรสที่แท้จริง และเมื่อยกเลิกเงื่อนไขชาวกัมพูชารายนั้นจะได้รับการพิจารณาสถานะเป็นผู้อาศัยถาวรที่ถูกต้อง ตามกฎหมายอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะได้รับกรีนการ์ดที่มีอายุ 10 ปีตลอดไป

ประเด็นเกี่ยวกับการสมรสของพลเมืองอเมริกันที่อายุเกิน 50 กับพลเมืองชาวกัมพูชาเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นอยู่ไม่น้อย เพราะจะต้องหาประเทศที่ 3 ที่จะยินยอมให้ทั้งคู่สามารถแต่งงานกันได้โดยที่เอกสารของฝ่ายพลเมืองกัมพูชาอาจไม่ครบ เพราะรัฐบาลกัมพูชาค่อนข้างจะมีความรังเกียจต่อกรณีดังกล่าวและจะไม่ยอมออกเอกสารเหล่านั้นเพื่อปล่อยให้ชาวกัมพูชาไปสมรสกับชาวต่างชาติที่อายุเกิน 50 ปี โดยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของกัมพุชา

ด้วยเหตุผลนี้ การไปปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจึงน่าจะเป็นการดีกว่าเพราะ ในบางกรณีอาจจะใช้วิธีขอวีซ่าค่หูมั้นได้แต่ในบางกรณีก็อาจจะไม่เหมาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอยีดของแต่ละคู่เป็นสำคัญ ดังนั้นหากยังไม่ได้ทำการสมรสกับคู่หมั้นชาวกัมพุชาและกำลังมองหาทางเลือกของวีซ่าคู่สมรสอยู่ ก็ควรที่จะได้ติดต่อกับนักกฎหมายก่อน เพื่อที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกและรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของปัญหาเหล่านี้อันจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในการหาวิธีที่จะนำค่รูักเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยวิธทีมีประสิทธิภาพที่สูงสุดและได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมืองมากที่สุด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិចសំរាប់ខ្មែរ.