Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า CR-1 (ประเภทคู่สมรส) ที่ยื่นในประเทศไทย: เราจำเป็นต้องแยกกันอยู่หรือไม่?

วีซ่า CR-1 (ประเภทคู่สมรส) ที่ยื่นในประเทศไทย: เราจำเป็นต้องแยกกันอยู่หรือไม่?

Translation of the above video, for original transcript please see: CR-1 Visas.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า CR-1 ที่ยื่นขอในประเทศไทยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวกับการที่คู่สมรสคู่นั้นจะถูกกำหนดให้แยกกันอยู่ในช่วงที่รอการพิจารณาคำร้องหรือไม่

คำที่มีความสำคัญตรงนี้คือคำว่า “ถูกกำหนดให้" ซึ่งที่จริงแล้ว ไม่มีข้อกำหนดใดๆตามกฎหมายว่าคู่นั้นจะต้องแยกกันอยู่ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือ อาจจะมีบางกรณีที่จะต้องแยกกันอยู่โดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะฝ่ายพลเมืองอเมริกันอาจจะต้องกลับไปทำงานที่สหรัฐฯ หรือคู่สมรสชาวต่างชาติอาจจะต้องจัดการกับภาระของตัวเองในประเทศไทยเป็นต้น

ในอดีตคู่สมรสที่กำลังขอทำวีซ่าอาจจะไม่ต้องแยกกันอยู่เพราะสามารถที่จะขอวีซ่า CR-1 หรือ IR-1 ผ่านทางสำนักงาน USCIS ในกรุงเทพฯได้และพวกเขาก็คงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามปกติ แต่ในปัจจุบันหลังจากการปิดสำนักงาน USCIS ในกรุงเทพฯแล้ว คำร้องเหล่านั้นจะถูกส่งไปดำเนินการที่สหรัฐฯ  ดังนั้นกระบวนการของการพิจารณาคำร้องจึงใช้เวลานานขึ้นและส่งผลให้หลายต่อหลายคู่ต้องแยกกันอยู่ เพื่อที่จะได้รับสถานะของผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบมีเงื่อนไขในการเดินทางเข้าสหรัฐฯ

ในอดีต การอนุมัติวีซ่า CR-1 ที่ยื่นคำร้องในประเทศไทย จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ถ้าผู้ยื่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ผมพบเห็นโดยมากก็จะเป็นพลเมืองอเมริกันที่เกษียณอายุแล้วและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่มีความต้องการที่จะกลับไปสหรัฐฯพร้อมกับคู่สมรสคนไทย ซึ่งทางสำนักงานจะประสานงานกับสถานทูตที่กรุงเทพฯและสามารถจัดการกับคำร้องได้ภายใน 4 - 6 เดือน แต่ในปัจจุบันต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้หลายคู่จำเป็นต้องแยกกันอยู่ระยะหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาวีซ่าว่าจะยาวนานแค่ไหน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะให้ทำความเข้าใจจากวีดีโอเรื่องนี้คือ เหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ คืออาจจะต้องแยกกันอยู่ระยะหนึ่ง ระหว่างที่คำร้องกำลังได้รับการพิจารณา ทั้งนี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบนี้กันใหม่อีกครั้ง ซึ่งผมเองก็ยังมองไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แต่อย่างใด  และถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่าคงเป็นแบบนี้ไปอีกพักใหญ่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าผู้อพยพ