Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawข้อถกแถลงเกี่ยวกับการสมรสที่เป็นการฉ้อฉล ในบริบทของการเข้าเมืองสหรัฐฯ

ข้อถกแถลงเกี่ยวกับการสมรสที่เป็นการฉ้อฉล ในบริบทของการเข้าเมืองสหรัฐฯ

Please see English language transcript at: Sham Marriage.

วิดีโอม้วนนี้จะพูดถึงการสมรสที่เป็นการฉ้อฉล เฉพาะในบริบทของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ และสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมือง

ในแผ่นพับที่ผมได้มาจาก หน่วยตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) พาดหัวว่า การแต่งงานที่มีลักษณะเป็นการฉ้อฉล ถือเป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง (federal crime) ซึ่งจะทำการสืบสวนโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  ในแผ่นพับดังกล่าวยังได้กำหนดลักษณะของการแต่งงานที่เป็นการฉ้อฉลไว้อย่างแน่ชัด อันได้แก่  

  • พลเมืองสหรัฐฯได้รับเงินตอบแทน หรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือด้วยการแต่งงานกับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ  หรือ
  • การสมรสทางไปรษณีย์ซึ่งทั้งชาวต่างชาติและพลเมืองสหรัฐฯรู้ดีว่าเป็นการสมรสปลอม หรือ
  • ชาวต่างชาติหลอกลวงพลเมืองสหรัฐฯจนเชื่อว่าการสมรสนั้นเป็นการสมรสที่แท้จริง 

อัตราโทษ

  • หากว่าบุคคลใดได้ทำการสมรสในลักษณะฉ้อฉลเพื่อเลี่ยงกฎหมายการเข้าเมือง บุคคลผู้นั้นจะต้องคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลาห้าปีและถูกปรับเป็นเงิน  250,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งชาวต่างชาติและพลเมืองสหรัฐฯที่ร่วมกระทำความผิดจะรับโทษทั้งสองคน 

ข้อมูลนี้อยู่ในแผ่นพับที่เรียกว่า การแต่งงานที่มีลักษณะเป็นการฉ้อฉล ถือเป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง ซึ่งออกโดยหน่วยตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) ตีพิมพ์วันที่ 5 มิถุนายน 2016 ซึ่งผมคิดว่าน่าจะหาได้ในเว็บไซ้ท์ (website)  

สิ่งที่ผมอยากกล่าวคือ แผ่นพับฉบับนี้ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดถึงลักษณะต่างๆของการสมรสที่ถือว่าเป็นการฉ้อฉล ตลอดจนระบุรายละเอียดของอัตราโทษที่จะได้รับในบริบทของการเข้าเมืองสหรัฐฯไว้ด้วย  ซึ่งเป็นอัตราโทษที่ไม่น้อยเลย เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม การติดคุก 5 ปีถือว่าเป็นเวลาที่นานทีเดียว 

เหตุผลที่ทำวิดีโอเรื่องนี้เพราะต้องการเตือนว่า การสมรสที่มีลักษณะฉ้อฉลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ไม่ควรใช้การสมรสเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ  แม้ว่าทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกัน แต่หากยังอยู่ระหว่างการชั่งใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นจะยังมั่นคงยืนยาวต่อไปหรือไม่ ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดี ที่จะนำประเด็นสิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ เพราะการที่จะต้องผูกพันชีวิตของตนเองกับใครคนหนึ่งไปตลอดเพียงเพื่อได้กรีนคาร์ดไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสมเลย อีกทั้ง สภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ยังอาจนำคุณไปสู่ข้อหาการสมรสที่ฉ้อฉลได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ มักจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นกรณีความผิดที่ร้ายแรงและจะเกาะติดคดีแบบนี้อย่างไม่ปล่อยวาง  จริงๆแล้วทางการสหรัฐฯได้มีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เพื่อถอนสัญชาติและเนรเทศกลับประเทศ หากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลเหล่านั้นได้ทำการสมรสเพียงเพื่อที่จะแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ  

ในประเด็นของการเข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการด้วยความเข้มงวดมากกว่ารัฐบาลชุดก่อน และหากจับได้ ผลที่ได้รับก็จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้เข้าเมืองต้องการ นั่นคือการถูกเนรเทศและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯอีกเลย

ดังนั้น ใครที่กำลังรับชมวิดีโอเรื่องนี้ ขอให้ตระหนักว่าการสมรสที่ไม่ถูกต้องหรือฉ้อฉลในการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ถือเป็นกรณีที่ร้ายแรงมาก และเป็นที่ปรากฎชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อต่อต้านกรณีเหล่านี้