Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดในสหรัฐอเมริกา

พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดในสหรัฐอเมริกา

Translation of the above video, to see the original transcript please see: Immigration under Trump.

วีดีโอวันนี้จะกล่าวถึง ประเด็นที่เคยกล่าวถึงบ่อยครั้ง คือการยกระดับการตรวจให้เข้มขึ้นในด้านที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองภายใต้รัฐบาลของทรัมป์  ณ.วันที่ทำวีดีโอนี้คือธันวาคม 2017 ยังไม่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับกฎหมายคนเข้าเมือง แต่มีการเปลี่ยนแปลงกับนโยบายและกรอบ โดยรัฐบาลทรัมป์ ได้ใช้คำสั่งฝ่ายบริหาร เพื่อเปลี่ยนคำสั่งฝ่ายบริหารของโอบามาที่เคยประกาศไว้ เช่น การเร่งกระบวนการยื่นคำร้องทำวีซ่าชั่วคราว เป็นต้น

จากหัวข้อข่าว Bloomberg ที่ตีพิมพ์ 12/12/2017 ประธานาธิบดี  ทรัมป์ ได้กล่าว่า “เหตุการณ์ระเบิดที่ นครนิวยอร์ค (New York City) แสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองให้เข้มข้นขึ้น” ซึ่งประธานาธิบดีได้กล่าวต่อว่า “เราจะต้องแก้ไขระบบการเข้าเมืองที่อ่อนจนคนที่เป็นอันตรายสามารถเข้ามาในประเทศ โดยสามารถผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่หละหลวมได้ ผู้ก่อเหตุการณ์วันนี้เข้าประเทศมาโดยการอาศัย “สายโซ่” ของครอบครัว ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับนโยบายความปลอดภัยของชาติ”.. สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกันคำกล่าวของ ประธานาธิบดี  ทรัมป์  คือคำว่า “สายโซ่”  ซึ่งคำนี้ประธานาธิบดี  ทรัมป์ เคยกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนตัวผมคิดว่าต่อไปคงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

(คำว่า“สายโซ่”  หมายถึงการย้ายเข้าประเทศโดยอาศัย ญาติพี่น้องที่เป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับพลเมืองอเมริกันจนได้กรีนการ์ดและต่อไปได้รับสัญชาติอเมริกัน ซึ่งในฐานะที่เป็นพลเมืองอเมริกัน สามารถที่จะยื่นคำร้องขอให้บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตรที่สมรสแล้วหรือไม่ก็ตาม อพยพย้ายเข้ามาในสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็น”สายโซ่” ที่เชื่อมต่อจากบุคคลคนเดียว) ในความเห็นส่วนตัวของผม วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ เป็นการมองเพียงระยะสั้น และจะกระทบกับแรงงานต่างด้าว

ดังนั้น สิ่งที่อยากให้เข้าใจจากวีดีโอนี้คือ การประกาศว่าจะมีการตรวจเข้มอาจเป็นการตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป ซึ่งจะไม่ได้ผลเพราะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เป็นกระทรวงที่มีขอบเขตและหน่วงงานมาก ไม่ได้ทำงานแค่ในแถบเดียวหรือทวีปเดียว และ ความเห็นส่วนตัวของผมคือ ถึงแม้ในระยะแรก นโยบายใหม่อาจมีผลในวงแคบ ต่อไปอาจใช้ในวงกว้าง และต่อไปอาจจะมีการยกเลิกการนำพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเข้าประเทศเลยก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นในอนาคต ผมมองว่าสิ่งที่ ประธานาธิบดี  ทรัมป์ เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าเมืองที่ผ่านระบบ “สายโซ่” ครอบครัว