Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการตั้งครรภ์จะมีผลต่อคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) อย่างไร?

การตั้งครรภ์จะมีผลต่อคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) อย่างไร?

Translation of the above video, for original English transcript please see: K1 visa pregnant

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 ซึ่งเป็นวีซ่าที่พลเมืองอเมริกันใช้เมื่อต้องการพาคู่หมั้นชาวต่างชาติกลับไปที่สหรัฐ ฯ และยังมีวิดีโออีกหลายม้วนที่เกี่ยวกับวีซ่า K-1 ซึ่งจะให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าชนิดนี้

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ  โดยจะมองในแง่มุมของคู่หมั้นชาวต่างชาติของพลเมืองอเมริกัน ในประเด็นที่ว่า “การตั้งครรภ์จะมีผลกับการวินิจฉัยวีซ่าK-1 อย่างไร?.  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผมพูดได้เลยจากสามัญสำนึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร จริงๆแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีปัญหาแต่มันจะส่งผลดีด้วยซ้ำไป เพราะในการยื่นวีซ่า K-1 สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่จริงแท้  ดังนั้น การที่บุคคลคู่นั้นกำลังจะมีลูกด้วยกันในระหว่างการยื่นคำร้องจึงถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงสถานะของความสัมพันธ์นั้นอย่างบริสุทธิ์ใจและปราศจากข้อสงสัยใดๆ

เพราะฉะนั้นในระหว่างรอฟังผลการวินิจฉัยวีซ่า K-1 ผมพูดได้เลยว่า “การตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆเลย” แต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมกำลังสนับสนุนว่าควรตั้งครรภ์เพื่อที่จะได้มีโอกาสมากขึ้นเกี่ยวกับการยื่นคำร้องวีซ่า K-1 เพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย เช่น ในกรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะไม่อนุญาตให้คู่หมั้นชาวต่างชาติรายนั้นเข้าประเทศ ไม่ว่าชาวต่างชาติผู้นั้นจะตั้งครรภ์หรือไม่ เหตุผลที่กล่าวแล้วนั้นก็ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ดี  ดังนั้น การที่เข้าใจว่าการตั้งครรภ์จะทำให้พ้นจากการถูกปฏิเสธแม้มีประวัติอาชญากรรมก็ตาม จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และการกระทำที่จะมีผลกับชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเช่นกัน เช่นเดียวกับกรณีของการสมรสปลอมเพื่อหวังจะได้รับประโยชน์จากการเข้าเมือง แต่หากการตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นตามวาระที่เป็นธรรมชาติ ก็ถือเป็นเรื่องปกติและจะส่งผลดีต่อการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้ำไป ผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจได้ว่าจะไม่มีผลในทางลบกับการยื่นคำร้องและในทางตรงกันข้ามอาจจะทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง และอาจช่วยให้โอกาสของการได้รับอนุมัติง่ายขึ้น 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่า K1.