Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawประวัติอาชญากรรมที่เคยมี ส่งผลกระทบอย่างไรต่อกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐฯ?

ประวัติอาชญากรรมที่เคยมี ส่งผลกระทบอย่างไรต่อกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐฯ?

Please see English language transcript at: US visa criminal record.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมทางอาญาหรือประวัติทางอาชญากรรมที่เคยมี ซึ่งจะส่งผลผลกระทบต่อคำขอ และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในการเดินทางเข้าสหรัฐฯสำหรับคู่รักชาวต่างชาติเป็นหลัก

วีดีโอฉบับนี้จะให้มุมมองในแง่ของพลเมืองอเมริกันและผู้อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำลังยื่นคำร้องขอวีซ่าให้คู่สมรสหรือคู่หมั้นที่เป็นชาวต่างชาติ แต่เนื่องจากสำนักงานเราตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลส่วนใหญ่จึง เกี่ยวข้องเฉพาะกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยเท่านั้น  นอกจากนี้ คำร้องแต่ละชุดยังมีสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ผมจะพยายามพูดในมิติที่กว้างเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังทุกคน แต่หากต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่

หากผู้ยื่นคำร้องเคยมีประวัติอาชญากรรมและต้องการที่จะพาคู่สมรสหรือคู่หมั้นชาวต่างชาติเข้าสหรัฐฯ ประวัติดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในแง่ที่ว่าผู้นั้นจะสามารถยื่นคำร้อง หรือเรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใดให้คู่หมั้นหรือคู่สมรสได้หรือไม่ โดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยื่นขอวีซ่า K-1 (วีซ่าประเภทคู่หมั้น) รวมทั้ง การเคยถูกจับกุม แม้จะไม่ได้ถูกจำคุกก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง กิจกรรมทางอาชญากรรมและการถูกจับกุมซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด  ในกรณีที่เคยถูกจับกุม  จะพบว่า มี 9 ใน 10 ครั้งที่อาจต้องให้คำอธิบายกับเจ้าหน้าที่เรื่องสถานการณ์นั้นๆ ผู้ที่กำลังดูวีดีโอฉบับนี้บางคนอาจเคยถูกจับกรณีที่ขับรถในขณะมึนเมา ซึ่งอาจดูเป็นคดีเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคดีอาชญากรรมอื่นๆ เช่นความรุนแรงในครอบครัวหรือคดีทางเพศ ดังนั้น ถ้าหากเคยถูกจับเพราะขับรถขณะมึนเมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ผมไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบกับการขอเข้าเมืองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์แวดล้อมด้วย จึงน่าจะเป็นการดีกว่า ถ้าติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อปรึกษาว่าในสถานการณ์เฉพาะของตนจะส่งผลกระทบหรือไม่   แต่การกระทำผิดทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว รวมทั้งอาชญากรรมที่มีความรุนแรงมาก ถึงแม้ว่าการจับกุมและการพิพากษาลงโทษอาจเกิดขึ้นนานมาแล้วเช่น 20, 25 หรือ 30 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอย้ายเข้าประเทศสหรัฐฯในปัจจุบัน

ดังนั้น สิ่งที่ควรเรียนรู้จากวีดีโอฉบับนี้คือ  การกระทำผิดในอดีตหรือการถูกจับกุมแม้จะไม่ติดคุก แต่ในบริบทของการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องดังกล่าว  และด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม นับว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นต่อการจัดการกับสิ่งที่จะเป็นปัญหาในแต่ละกรณี