Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawพลเมืองอเมริกันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ได้กี่ครั้ง?

พลเมืองอเมริกันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ได้กี่ครั้ง?

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ในบริบทที่ว่าด้วยจำนวนครั้งในห้วงระยะเวลาตลอดชีวิตที่พลเมืองอเมริกันสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมืองให้คู่หมั้นชาวต่างชาติ

ในบางสถานการณ์ สัมพันธภาพระหว่างคนสองคนอาจไม่เป็นไปตามที่หวังหรือตั้งใจไว้ ผมเคยหลายกรณีที่ได้รับวีซ่า K-1 ไปแล้วแต่เมื่อคู่หมั้นคู่นั้นไปพบกันใหม่ในสหรัฐฯ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกัน บางครั้งอาจจะตกลงกันว่าจะยังไม่พร้อมที่จะสมรส และคู่หมั้นชาวต่างชาติก็เดินทางออกจากสหรัฐฯ ภายในกำหนด 90 วัน หลังจากนั้นพลเมืองอเมริกันขอยื่นคำร้อง K-1 อีกรอบหนึ่งเมื่อสถานการณ์ที่จะแต่งงานกันเหมาะสมมากขึ้น

สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ด้วยหลายเหตุผลซึ่งไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้  เช่นบางครั้งอาจมีญาติเสียชีวิตและคู่หมั้นชาวต่างชาติอาจต้องเดินทางกลับบ้านไปก่อน เพื่อที่จะกลับมาสหรัฐฯในภายหลัง   หรือมีบางคู่ หลังจากเดินทางเข้ามาสัมผัสกับชีวิตในสหรัฐฯแล้วอาจเกิดคำถามขึ้นมาว่า จริงๆแล้วชักไม่แน่ใจว่าพร้อมที่จะแต่งงานแล้วหรือยัง นอกจากนี้ มีบางคนที่มองว่าระยะเวลา 90 วันไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจแต่งงาน  ซึ่งผมจะไม่พูดว่าเวลาแค่นั้นเพียงพอหรือไม่ เพราะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคู่เป็นสำคัญ แต่ผมเชื่อว่าระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคำร้องวีซ่า K-1 อาจทำให้ความสัมพันธ์นั้นเข้มแข็งขึ้นเพราะในระหว่างรอผลการพิจารณาคำร้อง ทั้งสองฝ่ายจำเป็นทีจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันมากขึ้นกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันในที่สุด

ในอดีต มีหลายคนที่บิดเบือนกระบวนการของการทำวีซ่า K-1 โดยการยื่นคำร้อง K-1 หลายครั้งมากเพื่อนำคู่หมั้นเข้าสหรัฐฯ ผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้ว ผมเคยดูโทรทัศน์ในรายการ 60 minutes  ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับวีซ่า K-1 และได้มีการเปิดเผยว่า มีบางคนเดินทางไปต่างประเทศและยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1เพื่อที่จะนำคู่หมั้นของตนเข้ามาในสหรัฐฯ  แต่เมื่อคู่หมั้นอยู่ในสหรัฐฯ ครบ 90 วันก็ส่งคู่หมั้นกลับ ซึ่งในตอนนั้นเรียกว่าเป็นการบิดเบือนวีซ่าคู่หมั้น

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่า K-1 อีกหลายครั้ง โดยเฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยนายหน้าหาคู่สมรสหรือ IMBRA ซึ่งมีการกำหนดจำนวนคำร้องขอวีซ่า K-1 ที่แต่ละคนสามารถยื่นขอได้  หมายความว่าถ้าคำร้องขอวีซ่าK-1 ไปแล้วถ้าหากยื่นใหม่อีกรอบหนึ่ง อาจต้องมีการขอยื่นเรื่องขอข้อยกเว้นจากการยื่นซ้ำ ประกอบไปด้วย และในประสบการณ์ของผมในบางกรณีถ้ามีการยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 ไปแล้ว และยื่นครั้งที่ 2 โดยใช้กับคู่หมั้นคนเดิม เพียงผู้ยื่นพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าสถานการณ์ตอนแรกยังไม่เหมาะที่จะแต่งงานและบางสิ่งบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงต้องการยื่นคำร้อง K-1 ฉบับใหม่เพื่อที่จะแต่งงาน การที่จะขอยกเว้นจากการยื่นซ้ำก็จะเป็นกระบวนการที่ง่าย แต่ถ้ามีบุคคลที่ยื่น K-1 มาหลายรอบมากในช่วงชีวิตและกำลังจะยื่นใหม่ ที่ขอการยกเว้นจากการยื่นซ้ำอาจต้องใช้ทนายที่มีทักษะในการว่าความสูงมากพอสมควรเพราะจะต้องใช้ภาษาทางกฎหมายเพื่ออธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะให้การยกเว้นจากการยื่นซ้ำกับบุคคลผู้นั้น แต่ที่จริง ในปัจจุบันเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักต่างกับในอดีตที่มีการบิดเบือนระบบ K-1 มากพอสมควรและนำมาสู่ข้อบังคับที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

กฎทั่วๆที่ เจ้าหน้าที่จะเพ่งเล็งคือความสมเหตุสมผลและกรอบระยะเวลายกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ ในช่วงเวลา 2 ปีถ้าเคยได้ยื่นคำร้อง K-1 และอีก 3 ปีต่อมา ผู้ยื่นคนเดิมขอยื่นคำร้อง K-1 ให้กับคู่หมั้นคนใหม่เพราะความสัมพันธ์กับคนแรกไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าภายใน 6 ปี ได้มีการยื่นคำร้อง K-1 มาแล้วถึง 6 ครั้ง คงมีปัญหาในการยื่นคำร้องครั้งต่อไปแน่นอน ดังนั้นหากผู้ใดเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องการยื่นคำร้อง K-1 ซ้ำซาก และกำลังจะยื่นใหม่ แนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับข้อมูลความเป็นจริงของกรณีนั้นเพราะอาจต้องมีการขอยกเว้นจากการยื่นซ้ำให้กับคนที่ยื่นคำร้อง K-1 อีกรอบหนึ่งเพื่อขอสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมืองให้คู่หมั้นคนใหม่ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: K1 visa Thailand.