Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration LawI-407 และการสละ กรีนการ์ด สหรัฐฯ

I-407 และการสละ กรีนการ์ด สหรัฐฯ

Translation of the above video, for English transcript please see: I-407.

วีดีโอนี้จะกล่าวถึง ความหมายของการสละกรีนการ์ด และผลกระทบที่มีต่อสถานะในการเข้าเมืองของสหรัฐฯ ความหมายของการสละ กรีนการ์ด ที่จริงก็ตรงตัวคือการยกเลิกสถานะกรีนการ์ด

ถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติ หากเดินทางออกจากสหรัฐฯ แล้วไม่กลับเข้ามาอีกเลย จะถือได้ว่าสละถิ่นที่อยู่ แต่ในเชิงกฎหมาย การที่จะสละถิ่นที่อยู่และยกเลิกการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องเข้ากระบวนการของการสละ กรีนการ์ด 

มองในแง่หนึ่งการสละกรีนการ์ดจะคล้ายๆการสละสัญชาติอเมริกัน ต่างกันที่การสละกรีนการ์ดเป็นเพียงการสละสิทธิในการเป็นผู้อยู่อาศัยแต่ไม่ได้สละการเป็นพลเมืองซึ่งจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าและเสียสิทธิประโยชน์มากกว่า (ข้อมูลเกี่ยวกับการสละสัญชาติอเมริกันติดตามได้ในวีดีโออื่น)

วีดีโอนี้จะกล่าวถึงการสละกรีนการ์ดเท่านั้น ซึ่งเหตุผลในการสละกรีนการ์ดเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี หลายคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตาม อาจจะมองว่าวัตถุประสงค์และความกระตือรือร้นของการอยู่อาศัยในสหรัฐฯต่อไป ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือความจำเป็นของตนแล้ว

บุคคลเหล่านั้นอาจจะย้ายไปประเทศอื่นและ ไม่มีความจำเป็นต้องถือกรีนการ์ดอีกต่อไป

จึงสละกรีนการ์ด (สถานะของการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งจำเป็นต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิ (ที่จริงสามารถให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางหน่วยงานใดดำเนินการก็ได้ แต่ในประสบการณ์ของผม ผมจะดำเนินเรื่องผ่านกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิ  USCIS) โดยหลักการแล้ว  ทันทีที่สละสถานะกรีนการ์ด บุคคลคนนั้นจะไม่ถือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกต่อไป รวมทั้ง  และสิทธิ์และผลประโยชน์ที่มากับสถานะนั้นจะหมดไป

ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องสละกรีนการ์ด เพราะบุคคลนั้นอาจไม่ต้องการสถานะผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯแล้วแต่ต้องการเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว (วีดีโอเรื่องอื่นจะให้ข้อมูลละเอียดกว่านี้  วีดีโอนี้จะกล่าวถึงการสละกรีนการ์ดเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่า การสละกรีนการ์ดจะมีผลเปลี่ยนแปลงต่อสถานะทางกฎหมาย อันเนื่องด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมือง (immigration benefits) ของผู้นั้นหลายประการ   ดังนั้น จึงควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อน

บางครั้งมีความจำเป็นที่ต้องสละกรีนการ์ด เพราะเดินทางออกไปพำนักในต่างประเทศ เป็นเวลานานแต่แท้จริงๆยังมีความประสงค์ที่จะกลับมาอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ แต่ด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าการอยู่นอกประเทศเป็นเวลานานจะถือเป็นการสละถิ่นที่อยู่  ในกรณีเช่นนี้ ถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นคู่สมรสของพลเมืองอเมริกัน การสละกรีนการ์ด จึงเป็นวิธีเดียวที่จะเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯได้ ด้วยการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่น  (เพราะทางสายการบินจะไม่ให้ขึ้นเครื่องบินถ้ามีกรีนการ์ดหมดอายุ) อย่างไรก็ตาม การสละกรีนการ์ด อาจจะไม่ใช่หนทางปฏิบัติที่เหมาะสมเสมอไป  เพราะการที่ได้รับสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรในสหรัฐฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (LPR) สามารถที่จะ กลับคืนสู่สถานะของผู้พำนักถาวรในสหรัฐฯได้อีกครั้งด้วยการใช้ประโยชน์จาก วีซ่าประเภท  SB-1 ซึ่งจะกล่าวถึงใน วีดีโออื่นในช่องรับชมนี้  

ดังนั้ หากต้องการเลิกการเป็นผู้อาศัยอย่างถาวร วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสละกรีนการ์ดนั่นเอง