Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเนื่องจาก I-601- คำร้องวีซ่า K-1

การขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเนื่องจาก I-601- คำร้องวีซ่า K-1

Translation of the above video, for original transcript please see: I-601 Waiver Thailand.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึง แบบฟอร์ม I-601 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสำหรับขอรับการยกเว้นในกรณีที่ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยจะพูดเฉพาะในกรณีของการขอ วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)  ที่ยื่นคำร้องผ่านสถานเอกอัคราชฑูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในวิดีโอนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั่วไปของการขอรับการยกเว้นตามแบบ I-601 สำหรับวีซ่า K-1(ประเภทคู่หมั้น)

สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับชมวีดีโอในช่องนี้ ขอบอกว่ายังมีวีดีโออีกหลายม้วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า K-1 ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทคู่หมั้นที่จะออกให้สำหรับคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกัน ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อทำการสมรสและปรับสถานะเป็นผู้อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปตามลำดับ

เอกสาร I-601 คือเอกสารสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ เมื่อยื่นขอวีซ่า K-1 ผ่านสถานเอกอัคราชฑูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับ I-601 เมื่อเจ้าหน้าที่กงสุลพบหลักฐานว่าผู้ยื่นคำร้องผู้นั้นมีเหตุสมควรที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ   ซึ่งมีการระบุสาเหตุไว้อย่างชัดเจนใน กฏหมายเกี่ยวกับการเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (Immigration and Nationality Act) ในหลายกรณีด้วยกัน  ที่พบบ่อยๆในประเทศไทยและถือเป็น สาเหตุสำคัญในการปฏิเสธวีซ่าโดยเจ้าหน้าที่  คือ ความผิดต่อศิลธรรม  การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม การค้าประเวณี การทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการหลอกลวงหรือบิดเบือนข้อมูล  หรือการอยู่เกินกำหนดอายุของวีซ่า ประเด็นเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นเหตุผลทางกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะปฏิเสธการออกวีซ่าให้อยู่แล้ว

หลังจากที่ได้รับการปฏิเสธวีซ่า ผู้ยื่นคำร้องรายนั้นสามารถที่จะยื่นคำร้อง I-601 เพื่อขอรับการยกเว้นจากการถูกปฏิเสธวีซ่า ซึ่งคำร้องนี้จะถูกวินิจฉัยโดยกระทรวงความมันคงแห่งมาตุภูมิ (DHS)  การที่จะได้รับอนุมัติการยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการถูกปฏิเสธวีซ่า ซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ  ผู้ยื่นคำร้อง I-601 อาจได้รับการพิจารณายกเว้นอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางข้อกฎหมาย หรือเหตุผลจากข้อเท็จจริงของกรณีนั้นๆ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ  

อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ควรจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี ซึ่งในวีดีโอเรื่องนี้ ผมไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะเจาะจงลึกลงไปถึงรายละเอียดได้ว่าแต่ละคดีจะดำเนินการอย่างไร เพราะในแต่ละสถานการณ์ ก็จะมีข้อเท็จจริงและะรายละเอียดแตกต่างกันออกไป

โดยสรุป ถ้าใบคำร้องขอวีซ่าของคุณได้รับการปฏิเสธ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือที่ไหนๆก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า นั่นคือจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณายกเว้นได้ด้วยการยื่นคำร้องตามแบบ I-601

เพราะฉะนั้นสาระสำคัญที่คุณจะได้จากวีดีโอเรื่องนี้คือ หากใบคำร้องขอวีซ่า K-1ของคุณถูกปฏิเสธ นั่นยังไม่ใช่จุดจบของทุกอย่าง เพราะคุณอาจจะได้รับการยกเว้นการปฏิเสธนั้นก็ได้ และคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าเพื่อนำคนรักของคุณเข้าประเทศไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตามความปรารถนาในที่สุด 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่การสละสิทธิ