Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกระบวนการขอวีซ่า IR-1 (ประเภทคู่สมรส) ในปี 2020

กระบวนการขอวีซ่า IR-1 (ประเภทคู่สมรส) ในปี 2020

Translation of the above video, for original transcript please see: IR-1 visa process 2020.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า IR-1 (ประเภทคู่สมรส) ซึ่งเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่มีเงื่อนไข

วีดีโอเรื่องนี้จะเป็นวีดีโอที่มองกลับไปถึงปี 2019 และมองไปข้างหน้าในปี 2020 ซึ่งเหตุผลที่ทำวีดีโอเรื่องนี้เพราะ มีหลายคนที่ส่งคำถามมาหาผม เพราะเข้าใจผิดว่าเมื่อขึ้นปีใหม่จะต้องมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดกับกระบวนการที่เกี่ยวกับวีซ่าคู่สมรส ซึ่งในความเป็นจริง ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป และการที่จะมองการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นในอดีตและสิ่งที่อาจเกิดในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ควรทำ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งคงจะมีต่อไปในปี 2020 คือการขอหลักฐานเพิ่มเติม (RFE) ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส IR-1 เพราะฉะนั้น จากวีดีโอเรื่องนี้ อยากจะบอกว่า มีหลายครั้งที่ยื่นคำร้องด้วยหลักฐานที่ทางสำนักงานมองว่าให้ครบถ้วนแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาคำร้องก็จะมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งถ้าจะมองในแง่ดีก็อาจจะทำเพื่อเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจตราก่อนที่จะอนุมัติวีซ่าคู่สมรส

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะมีต่อไปในปี 2020 และอาจมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงคิดว่าการที่จะยื่นคำร้องด้วยตัวเองอาจจะทำได้ยากขึ้นด้วย   ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาซึ่งผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือในกระบวนการนี้ ถึงแม้ผมคิดว่าการยื่น IR-1 ในปี 2020 อาจทำได้แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอาจจะทำให้กังวลเพราะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าคู่สมรสผู้อพยพ