Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่?

วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่?

Transcript of the above video:

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1(ประเภทคู่หมั้น) โดยจะเน้นไปที่คำถามที่ได้รับจากลูกค้า บ่อยครั้งโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะใช้วีซ่า K-1 สำหรับเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อทำการสมรสและขอกรีนการ์ดต่อไปตามลำดับ ซึ่งในสำนักงานผมมักจะเจอลูกค้าต่างชาติที่เป็นผู้ชายที่จะสมรสกับผู้หญิงคนไทย คำถามนั้นก็คือ “ฉันควรจะจัดการเรื่องการเปลี่ยนชื่อภรรยาเมื่อไหร่?”

พูดกว้างๆโดยทั่วไปก็คือ หากพูดเฉพาะในบริบทของวีซ่า K-1แล้ว ผมมีความเห็นว่า ผู้ถือวีซ่าK-1 ได้ผ่านมาแล้วครึ่งทาง กล่าวคือ ได้ผ่านกระบวนการเข้าเมืองมาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอปรับสถานะ ดังนั้นจึงน่าจะเป็นความคิดที่ดีกว่าหากรอเปลี่ยนชื่อพร้อมกับตอนที่โอนสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกัน

เหตุผลที่ผมตอบเช่นนี้เพราะ ในกระบวนการขอเปลี่ยนสัญชาตินั้น การที่จะขอเปลี่ยนชื่อไปด้วยถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน คือเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโอนสัญชาติอยู่แล้ว และสามารถที่จะเลือกชื่ออะไรก็ได้ ซึ่งจะทำไปพร้อมกับการโอนสัญชาติ

ลูกค้าที่อยู่ในกระบวนการของวีซ่า K-1 ซึ่งเดินทางไปถึงสหรัฐฯแล้ว ได้สมรสเรียบร้อยแล้ว และกำลังรอที่จะปรับสถานะ จะถามผมว่า “ควรทำการเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่?” ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรเปลี่ยนชื่อในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการของการขอปรับสถานะ เพราะในการเปลี่ยนชื่อ จะมีผลให้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม อาจต้องมีการแปลเอกสารเพิ่มเติม บางทีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพาสปอร์ตและเอกสารหลายอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการขอปรับสถานะที่ซับซ้อนอยู่แล้ว ดังนั้น ในบริบทของวีซ่า K-1 ผมจะแนะนำลูกค้าว่าให้รอจนกว่าจะได้กรีนการ์ดเสียก่อน และหากมีความคิดที่จะแปลงสัญชาติให้ขอเปลี่ยนชื่อตอนเข้าสู่กระบวนการแปลงสัญชาติจะดีที่สุด 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าอเมริกาคู่หมั้น K-1.