Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ที่ขอจากประเทศไทย: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ที่ขอจากประเทศไทย: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

Please see English language transcript at: K1 visa medical exam.

วิดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงกระบวนการดำเนินการเบื้องหลัง (back end) ของการยื่นขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่พูดถึง ”การดำเนินการหน้าฉาก” (front end) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิโดยตรง   จะพูดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพเท่านั้น  

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัคคราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยนั้น โดยพื้นฐานแล้ว เจ้าหน้าที่กงสุลจะให้ผู้ยื่นคำร้องแนบผลการตรวจสุขภาพมาด้วย เพื่อพิสูจน์ว่ามีสุขภาพดีเพียงพอที่จะเดินทางไปสหรัฐฯหรือไม่  ซึ่งนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยในกระบวนการทั้งหมด  ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจมีการขอประวัติการฉีดวัคซีนและบางครั้งอาจต้องฉีดวัคซีนใหม่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล  ในบางครั้งผู้ยื่นคำร้องอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐฯด้วยเหตุผลในเรื่องของสุขภาพ  ซึ่งในอดีตการติดเชื้อ HIV อาจส่งผลให้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ แต่ในปัจจุบันเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญมากนัก อย่างไรก็ตามปัญหาของวัณโรคหรือการที่เคยติดเชื้อวัณโรคอาจเป็นเหตุผลที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ

ถึงแม้การตรวจสุขภาพจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการทั้งหมด แต่ในหลายกรณีที่ผมพบซึ่งเป็นกรณีทั่วไป จะไม่ใช่เรื่องที่ต้องห่วงมากนัก  เพียงแต่ต้องตรวจสุขภาพโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองโดยสถานทูตเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ก็ตาม มีหลายคนเข้าใจว่าสามารถที่จะไปตรวจที่คลินิกปากซอย หรือโรงพยาบาลไหนก็ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ขอย้ำว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจกับแพทย์ที่สถานเอกอัครราชทูตให้การรับรองเท่านั้น  ซึ่งอาจมีพิธีรีตองที่ละเอียดกว่าแพทย์ทั่วไปแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนัก