Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกระบวนการของวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) กับกรณีของ Corona Virus

กระบวนการของวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) กับกรณีของ Corona Virus

Translation of the above video, for original transcript in English please see: K-3 Visa

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส)

พลเมืองอเมริกันที่มีคู่สมรสอยู่ในต่างประเทศ สามารถที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรให้คู่สมรส ซึ่งเป็นวิธีการปกติมาตรฐานทั่วไปในการพาคู่สมรสเดินทางเข้าสหรัฐฯ

ในสมัยประธานาธิบดี Clinton ได้มีการเพิ่มวีซ่าประเภท K-3 เข้ามาภายใต้กฎหมาย Life Act ที่ประกาศใช้ในยุคปี 90 ซึ่งเป็นวีซ่าเสริม พลเมืองอเมริกันสามารถใช้วีซ่าชนิดนี้เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ให้กับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อไปพำนักอาศัยในอเมริกาได้ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Coronavirus จึงทำให้กระบวนการให้บริการวีซ่าของรัฐบาลหยุดชะงักไประยะหนึ่ง ผมมีความรู้สึกว่าวีซ่า K-3 ซึ่งเคยเป็นวีซ่าที่ถูกลืม  อาจจะกลับมาเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการขอวีซ่าให้คู่สมรสเดินทางเข้าสหรัฐฯ

มีสองสามอย่างที่จะต้องระลึกไว้ก็คือ ประการแรก วีดีโอเรื่องนี้ได้ทำก่อนที่ประธานาธิบดี Trump จะประกาศใช้คำสั่งฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการระงับการพิจารณากรีนการ์ดเป็นการชั่วคราว แต่ในความเข้าใจของผม ผมเข้าใจว่าครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก แต่คู่สมรสและลูกๆพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการระงับการเข้าเมืองเป็นการชั่วคราวครั้งนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า มันน่าจะมีผลเฉพาะกรณีของผู้ที่กำลังขอกรีนการ์ดเท่านั้น  จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าวีซ่า K-3 จะได้รับการยกเว้นจากคำสั่งนี้ เพราะวีซ่า K-3 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่มีจุดมุ่งหมาย 2 อย่างและไม่ได้ให้สถานะของผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายกับผู้ถือในขณะที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งจะคล้ายกับวีซ่า K-1

ประการที่ 2 ที่อยากให้เข้าใจคือ การระงับกระบวนการเกี่ยวกับการเข้าเมืองเป็นการชั่วคราวโดยประธานาธิบดีTrump ไม่ได้มีผลกับกรณีของครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ซึ่งประธานาธิบดี Trump ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการย้ายถิ่นฐานแบบเป็นลูกโซ่ และผมคิดว่าคำสั่งของฝ่ายบริหารซึ่งเรายังไม่เห็นคำสั่งฉบับเต็มครั้งนี้ อาจจะกำหนดให้มีการยกเว้นสำหรับครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกแบบนี้ ผมขอย้ำว่า วีซ่า K-3 ได้ถูกออกแบบมาสำหรับคู่สมรสของพลเมืองอเมริกันเท่านั้น

ประการสุดท้ายที่อยากให้เข้าใจคือ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะมีงานคั่งค้างจำนวนมากในกระบวนการการเข้าเมือง โดยเฉพาะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ดังนั้นวีซ่า K-3 ที่เคยถูกลืมหรือถูกพักไปเนื่องจากกระบวนการที่เรียกว่า นโยบายadministrative closure, อาจจะได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอาจจะเพิ่มความยาวขึ้น และวีซ่าคู่สมรสที่เป็นวีซ่าถาวรจะต้องใช้เวลานานในการผ่านขั้นตอน ซึ่งอาจจะทำให้วีซ่า K-3 เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะศูนย์วีซ่าแห่งชาติจะไม่ปิดคำร้องเพราะไม่จำเป็น และวีซ่า K-3 อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับผู้ที่ต้องการทำวีซ่าคู่สมรสเพื่อเข้าสหรัฐฯ  

เพราะฉะนั้นวีดีโอเรื่องนี้จะบอกว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID -19 วีซ่า K-3 อาจจะกลับมาเป็นวีซ่าที่ได้รับการนิยมมากขึ้น เนื่องจาก COVID-19 ได้ทำให้กระบวนการของวีซ่าถาวร ประเภทคู่สมรสช้าลง และหากมีผู้ไดที่กำลังรอวีซ่าคู่สมรสทั่วไป คุณน่าที่จะมาหาข้อมูลเกี่นวกับวีซ่า K-3 เพราะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณในเวลานี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าk3