Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-3: ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไร?

วีซ่า K-3: ฉันควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไร?

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) กับคำถามที่ผมได้รับบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าคู่สมรสคือ “ควรเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่?”

ก่อนที่จะเข้าเรื่อง ผมอยากจะเริ่มต้นโดยการอธิบายว่า ภาษาพูดที่คนทั่วไปใช้เรียกวีซ่าคู่สมรสคือ “วีซ่า K-3”แต่ในทางปฏิบัติ แทบจะไม่มีการยื่นคำร้องวีซ่า K-3 แล้วเพราะ เหตุผลเดิมของการกำหนดให้มีวีซ่าชนิดนี้อยู่ด้วยได้หมดไปแล้ว วีซ่า K-3 ได้ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้กฎหมาย Life Act ในยุคของประธานาธิบดี Clinton เพราะในยุคนั้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทคู่สมรสแบบมาตรฐานใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานกว่าในปัจจุบันมาก ในขณะเดียวกันการยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) กลับใช้เวลาในการดำเนินการน้อยกว่า รัฐบาลขณะนั้นได้อาศัยอำนาจตามกฎหมาย Life act สร้างวีซ่า K-3 และวีซ่า K-4 ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนชั่วคราวเป็นกรณีเร่งด่วน โดยกำหนดให้เป็นวี ซ่าประเภทคู่สมรสสำหรับชาวต่างชาติที่สมรสกับพลเมืองอเมริกัน ทั้งนี้กำหนดให้ผ่าน ขั้นตอนของการดำเนินกรรมวิธีเหมือนกับการยื่นขอวีซ่า K-1 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการยื่นคำร้องขอวีซ่า K-3 ในปัจจุบันได้ถูกระงับการให้บริการไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำของผมก็คงไม่ต่างกับคำแนะนำที่ให้ผู้ที่จะยื่นคำร้องวีซ่า IR-1 หรือ CR-1 (ประเภทคู่สมรส) คือ หากได้สมรสแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับการขอสิทธิประโยชน์ จากการเข้าเมือง ผมแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเสียก่อน แต่หากเข้ากระบวนการของการขอสิทธิ ประโยชน์จากการเข้าเมืองแล้ว ไม่ควรทำการเปลี่ยนชื่อ เพราะการเปลี่ยนชื่อจะต้องจัดเตรียม เอกสารเพิ่มเติมอีกมากมายรวมไปถึงการแปลเอกสารเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความ ซับซ้อนกับกระบวนการที่ซับซ้อนมากอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นไปอีก และถ้าเป็นวีซ่า K-3ด้วย แล้ว ก็จะต้องมีขั้นตอนของการปรับสถานะเหมือนกับวีซ่า K-1อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการ เพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนให้มากยิ่งขึ้น

ผมขอสรุปว่า สำหรับการขอวีซ่า K-3 ควรเปลี่ยนชื่อก่อนที่กระบวนการต่างๆจะเริ่มต้น ซึ่งจะเหมือนกับกรณีการขอวีซ่า CR-1 และ IR-1 เพราะหากเปลี่ยนชื่อในขณะที่การพิจารณาคำร้องวีซ่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ ก็จะเป็นการเพิ่มความวุ่นวายให้มาก ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่า K3.