Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในกระบวนการทำวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

การตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในกระบวนการทำวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

Please see English language transcript at: Medical Exam.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงการตรวจสุขภาพในแง่ของวีซ่าครอบครัวที่ยื่นคำร้องในประเทศไทย โดยเฉพาะวีซ่าคู่สมรสและวีซ่าคู่หมั้น แต่ถ้าจะมองในแง่รวม อาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เมื่อยื่นขอวีซ่าชั่วคราวที่มีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรเมื่อไปถึงสหรัฐฯได้ ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเช่นกัน

การตรวจสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกงสุลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐฯ ซึ่งขั้นตอนแรกจะเกี่ยวกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ต่อด้วยศูนย์วีซ่าแห่งชาติ และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย สิ่งที่หน่วยงานจำเป็นต้องขอคือใบรับรองแพทย์ ซึ่งจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่สถานทูตให้การรับรอง  สิ่งที่น่าสังเกตคือในปัจจุบัน ขั้นตอนการตรวจสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะทางด้านการเข้าเมืองของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงจะมีระบุถึงวัคซีนที่ต้องฉีดก่อนเข้าสหรัฐฯ ซึ่ง ยาบางชนิดที่เคยฉีดตอนนี้ไม่จำเป็นต้องฉีด นอกจากนี้จะมีคำแนะนำเรื่องโรคบางโรคที่เคยเป็นที่ต้องห้าม ในปัจจุบันได้ยกเลิกข้อห้ามแล้ว

ในทางปฏิบัติ สิ่งที่ผมสังเกตคือกระบวนการของการตรวจสุขภาพจะใช้เวลานานขึ้น ในอดีตการตรวจสุขภาพอาจจะใช้แค่วันหรือสองวันขึ้นอยู่กับกรณี (บางครั้งอาจพบผู้ที่เคยเป็นวัณโรคซึ่งจะต้องใช้เวลาตรวจนาน) แต่โดยรวมแล้วในอดีตการตรวจสุขภาพอาจจะใช้เวลา 1 วันเท่านั้น แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนี้แล้ว ปัจจุบันผมจะต้องเตือนลูกค้าว่าให้เตรียมเวลาไว้สำหรับตรวจสุขภาพประมาณ 7-10 วัน นอกจากนี้ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดบางอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลง เช่นการตรวจโรคโกโนเรีย (หนองใน)ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ (antibiotic resistant gonorrhea) ซึ่งในอดีตไม่จำเป็นต้องตรวจ ซึ่งการตรวจโรคชนิดนี้จะใช้เวลานานเพราะต้องเพาะเชื้อ ดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในวีดีโอนี้โดยสรุปคือ ถึงแม้ในอดีตการตรวจสุขภาพอาจทำได้ภายใน 24 ชั่วโมง ในปัจจุบันไม่ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเวลา 3-6 เดือนมานี้ จะใช้เวลา 7-10 วันเพื่อตรวจสุขภาพครบตามที่ต้องการ และในบางกรณีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจะพาลูกค้าไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์แล้วอยู่จนครบกระบวนการ