Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

Translation of the video above, for original transcript please see: k1 visa medical examination.

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงการตรวจสุขภาพในบริบทของวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

เหตุที่ผมทำวิดีโอเรื่องนี้เพราะมีหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะในบริบทของวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) เช่น มีคนถามว่า “เราควรจะตรวจสุขภาพเมื่อไหร่?” และคำตอบโดยทั่วไปคือ ”ควรตรวจให้ใกล้วันสัมภาษณ์ให้มากที่สุด” ดังนั้น ผมแนะนะว่าไม่ควรรีบไปตรวจสุขภาพ เพราะถ้าตรวจสุขภาพเร็วเกินไป อายุการใช้งานของใบรับรองผลการตรวจสุขภาพอาจหมดกำหนดก่อนได้

คำถามอีกขัอหนึ่งที่พบบ่อยคือ “สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ไหน? สามารถตรวจกับแพทย์ตามคลินิกแถวบ้านได้หรือไม่?” ซึ่งคำตอบคือ “ไม่สามารถทำได้ เพราะจะมีเฉพาะแพทย์ผู้ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถทำการตรวจได้” และ ณ. เวลานี้ ในประเทศไทย มีหน่วงงานสามแห่งที่สามารถตรวจได้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ยื่นคำร้องจะตรวจที่กรุงเทพฯ

คำถามอีกข้อหนึ่งที่พบบ่อยคือ “ทำไมจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ?” ซึ่งคำตอบคือมีกฎกำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะเดนิทางเข้าสหรัฐฯทุกคนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค และ HIV เป็นต้นและจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันบางโรคด้วย

สรุปได้ว่า การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่เป็นขั้นตอนปกติที่กำหนดไว้ในคำร้องของวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) และบางครั้ง หากมีความจำเป็น แพทย์อาจให้ฉีดวัคซีนป้องกันบางโรคถ้าหากยังไม่เคยฉีด และเมื่อทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะออกใบรับรองผลการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการยื่นเมื่อเข้าสัมภาษณ์ และหากไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จะไม่เกิดประเด็นเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเนื่องจากปัญหาสุขภาพ