Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูสำหรับผู้ที่ขอวีซ่า CR-1 และ IR-1 จากประเทสไทย

กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูสำหรับผู้ที่ขอวีซ่า CR-1 และ IR-1 จากประเทสไทย

Translation of the above video, for original transcript please see: CR1 Visa Thailand.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูคู่สมรสชาวต่างชาติที่เดินทางไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ด้วยวีซ่า  CR-1 หรือ IR-1 

อาจจะมีผู้รับฟังบางคนที่ยังไม่ทราบว่า ฝ่ายบริหารของรัฐบาลปัจจุบันในสหรัฐฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการพิจารณาและตัดสินบุคคลที่กำลังจะย้ายไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐฯ ในด้านที่ว่า ผู้นั้นจะมีโอกาสที่จะต้องรับการเลี้ยงดูโดยรัฐหรือไม่  การเลี้ยงดูโดยรัฐหมายความว่า ผู้นั้นจะต้องกลายเป็นผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆในสหรัฐฯ (เรียกว่า welfare) นอกจากนี้ ระดับของรายได้ของผู้ให้การรับรองก็ต้องสูงกว่าเดิม ซึ่งโดยรวม หมายความว่า จะมีการยกระดับของความเข้มงวด ที่จะต้องใช้ในการพิสูจน์ว่าสามารถให้การรับรองและเลี้ยงดูคู่สมรสจากประเทศไทยได้จริงหรือไม่

ในอดีต แม้มาตรการจะไม่ได้เรียกว่า “ง่าย” เพราะเจ้าหน้าที่จะพิจารณาย่างรอบคอบ และต้องการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าคู่สมรสหรือผู้ที่ให้การรับรองร่วม สามารถที่จะเลี้ยงดูชาวต่างชาติได้ แต่เมื่อเทียบกับมาตรการใหม่แล้ว แม้มาตรการเดิมจะไม่หละหลวมทีเดียว แต่เข้มงวดน้อยกว่ามาตรการใหม่ในปัจจุบันแน่นอน

ดังนั้น ในเวลาอีกไม่นาน ฐานะการเงินจะเป็นประเด็นสำคัญในการพิสูจน์ความสามารถในการเลี้ยงดูคู่สมรสสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่า CR-1 กับ IR-1 จากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับข้อมูลที่สำคัญโดยการให้ข้อมูลในช่องรับฝั่งนี้ เราเพียงแค่ต้องรอว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่า CR-1