Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration LawSB-1 วีซ่าและการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยถาวร

SB-1 วีซ่าและการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยถาวร

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงวีซ่าประเภท SB-1 ในแง่ของการรักษาความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำวีดีโอเกี่ยวกับรายละเอียดของวีซ่า SB-1 แล้ว (สรุปสั้นๆคือ วีซ่า SB-1 คือวีซ่าที่ออกแบบให้คนที่อาจถูกเพ่งเล็งว่าเสียฐานะของการเป็นผู้อาศัยอย่างถาวรเพราะอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน บุคคลเหล่านั้นสามารถจะยื่นคำร้องขอวีซ่า SB-1 ได้)

วันนี้จะกล่าวถึงปัญหาของการรักษาสภาพของการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐฯ (ถ้าหากเป็นผู้ถือกรีนการ์ด Green card คืออยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอยู่ในสหรัฐฯตลอดเวลา จะไม่มีปัญหา) แต่ถ้าหากเดินทางไปต่างประเทศแล้วอยู่นอกสหรัฐฯ เป็นเวลานาอาจถูกเพ่งเล็งว่า ได้สละความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรแล้ว ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเดินทางไปล่องเรือสำราญในอ่าวเม็กซิโก 1 สัปดาห์หรือพักผ่อนในเอเชีย 1 เดือนแต่สิ่พูดถึงระยะเวลาที่นาน หน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ (USCIS) ภายใต้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) และหน่วยที่ดูแลศุลกากรและชายแดน (USCBP) จะไม่ได่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าระยะเวลาที่เป็นจุดที่นับว่าสละถิ่นที่อยู่จะเริ่มเมื่อไหร่  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับบางคนและทำให้มีคำถามมากมาย  เช่นกรณีว่ามีผู้อยู่อาศัยถาวรเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทำงานช่วงสั้น แต่ช่วงสั้นได้ขยายเป็นช่วงที่ยาว อาจ 2 ปีหรือ นานถึง 6-7 ปี โดยที่มีลูกหรือครอบครัวอยู่ในสหรัฐฯ ก็จะเกิดคำถามเมื่อพยายามกลับเข้ามาในประเทศว่า “ไปไหนมา? หายไปไหนตั้งหลายปี?” ดังนั้น การยื่น  SB-1 จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เมื่อเกิดแหตการณ์ที่ต้องอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานเกินคาด

นอกจากวีซ่า SB-1 แล้ว อีกทางเลือกคือการป้องกันการเกิดเหตการณ์แบบนี้ โดยการทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ (re-entry permit) ก่อนที่จะออกนอกสหรัฐฯ ซึ่งใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ จะมีอายุการใช้งานได้ 2 ปี (ซึ่งมีวีดีโออีกเรื่องหนึ่งที่ให้รายละเอียดเรื่องใบอนุญาตกลับเข้าสหรัฐฯ ซึ่งน่าอ่าน)

มีหลายคนเคยถามผมว่า “อยากอาศัยในประเทศไทยระยะยาวและใช้เวลาในสหรัฐฯระยะยาวเช่นกัน ควรทำอย่างไร?” ผมคิดว่าการอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา 2 เดือน ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศหลายปีจะเป็นปัญหาแน่นอน แต่ถ้าหากใครกำลังมีข้อสงสัยเรื่องนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษา ทนายหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการเข้าเมือง และเล่าสถานะการณ์ให้ฟัง เพื่อที่จะได้ศึกษาหนทางและวิธีการแก้ไขปัญหา   นอกจากนี้อาจมีหลักฐานอันดับรองลงมา ที่นำมาประกอบการพิจารณาได้ เช่นการมีบ้านในสหรัฐฯหรือการมีรายได้ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหลักฐานได้ว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศ แต่ฐานหรือที่อยู่อาศัยก็ยังอยู่ในสหรัฐฯเหมือนเดิม

วีดีโอนี้อาจดูว่าผมให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเรื่องระยะเลาในการอาศัยอยู่ต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริง จะไม่มีเส้นที่ขีดตายไว้ว่าอยู่นอกประเทศเป็นเวลา 448 วันยังปลอดภัยดี แต่พอถึงวันที่ 449 เจ้าหน้าที่จะมองว่าละทิ้งความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร ซึ่งอาจจะสร้างความกังวลแต่มีวิธีการแก้ปัญหาซึ่งควรทำก่อนเช่นยื่นทำวีซ่า SB-1 เป็นต้น

For English language transcript please see: returning resident visa.