Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawคำแนะนำสำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ดและเดินทางเข้าออกสหรัฐฯบ่อยครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ดและเดินทางเข้าออกสหรัฐฯบ่อยครั้ง

Please see English language transcript at: American Green Card.

วิดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทางสำหรับผู้ถือกรีนการ์ด หรือที่เรียกว่าผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ 

กรณีที่พบบ่อยครั้งในประเทศไทยคือ สามีภรรยาพบกันเมื่อ ฝ่ายพลเมืองสหรัฐฯเข้ามาทำงานหรือมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาสั้นๆ อาจจะสามปีหรือห้าปีแล้วพบรักกับคนไทย หลังจากแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันจนครบระยะเวลาตามสัญญางานก็ยื่นเรื่องขอย้ายกลับไปอยู่ทีสหรัฐฯ  ซึ่งในกรณีเช่นนั้นคู่สมรสฝ่ายไทยจะเดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสแล้วยื่นคำร้องขอทำกรีนการ์ด แล้วสามารถอยู่ที่สหรัฐฯได้อย่างไม่มีปัญหา  ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ เมื่อคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือหญิงตัดสินใจว่าต้องการกลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐฯ ผู้ที่ถือใบอนุญาตของผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรีนการ์ด)  มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสถานะของการเป็นพลเมืองอเมริกันด้วยการอยู่อาศัยในสหรัฐฯ  การที่ย้ายไปอาศัยอยู่นอกสหรัฐฯเป็นเวลานาน อาจถูกพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายการละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่

คำถามมีอยู่ว่า ระยะเวลาขนาดไหนจึงจะเรียกว่า “เวลานาน”?  ซึ่งตอบได้ยากเพราะไม่ได้มีการขีดเส้นไว้คือไม่ได้มีการระบุจำนวนวันที่ตายตัว แต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจคนเข้าเมือง และ  USCBP จะพิจารณาตามความเป็นจริง เช่นถ้ามีการเดินทางเข้าออกสหรัฐฯบ่อยๆ หรืออยู่ต่างประเทศเป็นเวลาสองสามเดือนแล้วกลับเข้าสหรัฐฯก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าภายในระยะเวลาสามปีไปอาศัยอยู่ต่างประเทศสองปีครึ่งอาจเกิดปัญหาได้เพราะ ทางการจะมองว่าละทิ้งถิ่นที่อยู่ ซึ่งอาจต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า SB-1 คือวีซ่าสำหรับผู้ที่เป็นผู้อาศัยที่ขอกลับเข้าประเทศ (สามารถฟังข้อมูลเรื่องวีซ่าประเภท SB-1 Returning Resident Visa ได้ในวีดีโอฉบับอื่นในช่องนี้)

มีคำแนะนำที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้ที่คิดว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐฯเป็นเวลานานคือ การยื่นคำร้องเพื่อทำ ”ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ” (reentry permit) ซึ่งจะมีอายุสองปี ถ้าหากผู้ถือใบนี้เดินทางกลับเข้าประเทศก่อนใบอนุญาตหมดอายุ จะเป็นการรักษาสถานะได้และจะไม่ถูกพิจารณาว่าละทิ้งถิ่นที่อยู่ 

ทางเลือกที่สามคือ “การเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติอเมริกัน” เช่นถ้าคนไทยหรือคนต่างชาติซึ่งมีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่ต้องการเดินทางเข้าออกสหรัฐฯบ่อยครั้ง หรือเป็นครั้งคราวก็ตาม และไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานแค่ไหน ดังนั้น หากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติในการโอนสัญชาติครบถ้วน การโอนสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐ จะเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างถาวร เพราะเมื่อโอนสัญชาติแล้ว บุคคลคนนั้นก็ไม่ต้องมีกรีนการ์ดและจะถือพาสปอร์ตสหรัฐฯซึ่งสามารถอยู่ต่างประเทศตลอดชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น หรืออยากอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา 364 วันในหนึ่งปีและกลับมาเพียงวันเดียวก็ทำได้เช่นกัน  

ในอดีตมีการมองว่าการเหยียบแผ่นดินสหรัฐฯปีละหนึ่งครั้งก็เพียงพอที่จะรักษาสถานะของการเป็นผู้อยู่อาศัยได้ แต่ไม่แนะนำให้ยึดหลักนี้ เพราะในความเป็นจริง หน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดนสามารถที่จะนำผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไปสัมภาษณ์หรือไปตรวจสอบประวัติการเดินทางซึ่งอาจทำให้เกิดความรำคาญใจสำหรับผู้ที่เดินทาง จึงขอเน้นย้ำว่า ควรที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธี ”การโอนสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ” หรืออาจใช้วิธี “ขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ” ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้เช่นกัน แต่ภายในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

ทางเลือกสุดท้ายคือ “การสละกรีนการ์ด” โดยยื่นคำร้อง I-407 (I-407 Surrender)  ซึ่งเมื่อสละกรีนการ์ด แล้ว หากต้องการที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ สามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แต่ละบุคคลจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจสละกรีนการ์ดเพราะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆจะหมดไปด้วย (ขอแนะนำให้ฟังวิดีโอในช่องนี้เกี่ยวกับการสละกรีนการ์ดก่อนที่จะตัดสินใจ) แต่หากคิดว่าจะไม่กลับไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯอย่างถาวรอีก ก็สามารถสละกรีนการ์ดแล้วใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯได้ทุกโอกาสที่ต้องการ