Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawตม.สหรัฐฯไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณต้องการอะไร

ตม.สหรัฐฯไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณต้องการอะไร

ชื่อวีดีโอเรื่องนี้อาจจะฟังดูขวานผ่าซากไปหน่อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ คนเข้าเมืองของสหรัฐฯ หรือของประเทศใดก็ตามในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่ไม่ได้สนใจหรอกว่าผู้ยื่นคำร้องต้องการอะไร โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีประสบการณ์จากการประสานงานกับการตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝ่ายสหรัฐฯและฝ่ายไทยมายาวนานพอสมควร ผมจึงตัดสินใจทำวีดีโอเรื่องนี้เพื่อที่จะ ให้มุมมองใหม่ๆ กับผู้ที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการการเข้าเมือง ผมไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ดีงามที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจต่อความต้องการของคุณแบบนี้แต่อยากจะให้คุณจำให้ขึ้นใจเลยว่า ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการการเข้าเมืองเขาทำงานกันอย่างไร

ขอยกกรณีตัวอย่างเช่น คุณยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) เพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ ตัวคุณทราบดีว่าคุณต้องการวีซ่าประเภทไหน คือคุณกำลังหาวีซ่าประเภทคู่หมั้นของพลเมืองสหรัฐฯให้กับคู่หมั้นของคุณ แต่ก็ยังมีสิ่งอนื่ ๆที่คุณต้องการนอกเหนือจากวีซ่าด้วยเช่น "ต้องการอนุมัติให้เร็วขึ้น" หรือ "ต้องการให้อนุมัติให้ช้าลง" หรือ "อยากจะรับวีซ่าที่สถานกงสุลนี้แทนที่จะรับที่สถานกงสุลนั้น" เป็นต้น แต่ในประสบการณ์ของผม กระบวนการของการเข้าเมืองสหรัฐฯ ไมว่าจะเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศหรือที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ จะไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่น้อย ถึงแม้อาจจะมีบางอย่างเช่น คุณอยากระบุสถานกงสุลที่คุณอยากยื่นคำร้อง ทางเจ้าหน้าที่อาจจะนำมาพิจารณาเพื่อตัดสินว่าจะสามารถใช้สถานกงสุลอื่นได้หรือไม่ แต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือ ถ้าหากคุณสมบัติส่วนตัวของคุณไม่สอดคล้องกับเขตอำนาจศาลที่ครอบคลุมไปถึงสถานกงสุลนั้น เจ้าหน้าที่อาจจะไม่อนุญาตให้ใช้สถานกงสุลนั้นก็ได้ ซึ่งคุณก็ต้องยอมรับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือ มีหลายคนที่ชอบใช้ระบบ ESTA (Electronic System for Travel Authorization) แต่พอยื่นคำร้อง ระบบ ESTAได้ตีกลับคำร้องของเขาเสียเองซึ่งทำให้บุคคลเหล่านั้นหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะเขาอาจจะเพียงต้องการที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อไปทำธุระหรือไปท่องเที่ยวระยะสั้นๆเท่านั้น แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่กลไกของรัฐ ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการเข้าเมืองจะต้องให้ความสนใจ สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะให้ความสนใจก็คือ มีบางอย่างที่น่่ากังวลได้ปรากฏขึ้นในระบบ ESTA ซึ่งส่งผลให้บุคคลผู้นั้นได้รับการปฏิเสธที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ

ขอเน้นย้ำว่าผมไม่ได้ต้องการให้วีดีโอเรื่องนี้ฟังดูขวานผ่าซากจนเกินไป แต่ต้องการที่จะเน้น ย้ำว่า กระบวนการของการเข้าเมืองทราบดีว่าคุณต้องการอะไร และคุณกำลังยื่นคำร้องเพื่อขอ อะไร สำหรับสิ่งอื่นที่เชื่อมโยงกับคำร้องนั้น เป็นอะไรที่แทบจะไม่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งใน ความเห็นของผมและจากประสบการณ์ของผม สามารถพูดได้ว่ากระบวนการของการเข้าเมือง จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะหน้าที่ของเขาคือแค่ดำเนินการตามขั้นตอนของคำร้องและนำคำร้องเข้าสู่ระบบการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา ส่วนประเด็นปลีกย่อยอนื่ ๆจะเป็นอะไรที่เกินความจำเป็นในสายตาของเขา 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าอเมริกัน