Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawความสลับซับซ้อนของใบคำร้องเข้าเมืองของสหรัฐฯ เป็นสาเหตุของความล่าช้าใน กระบวนการทำงานหรือไม่?

ความสลับซับซ้อนของใบคำร้องเข้าเมืองของสหรัฐฯ เป็นสาเหตุของความล่าช้าใน กระบวนการทำงานหรือไม่?

Translations of the above video, for original English language transcript please see: US Immigration forms.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงใบคำร้องการเข้าเมืองของสหรัฐฯ ในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับความ สลับซับซ้อนของคำร้องเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานได้อย่างไร

เมื่อไม่นานมานี้ มีบล็อกจาก thinkimmigration.org หัวข้อว่า USCIS ยอมรับว่านโยบาย ของสำนักงานนี้มีผลต่อความล่าช้าของกระบวนการทำงาน เขียนโดย Jason Boyd ซึ่งถ้าใครสนใจหัวข้อนี้ขอแนะนำให้ไปอ่านในบล็อก เพราะมีรายละเอียดอีกมากพอสมควรและถึงแม้ผมจะได้ทำวีดีโอเกี่ยวกับข้อมูลในบล็อกนี้ไปแล้วบางเรื่องก็ตาม แต่ก็ขอบอกตามตรงว่ายังมีรายละเอียดอนื่ ๆที่จะดูว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจอีกมาก

กล่าวโดยสรุปก็คือ มีผู้แทนจากสภาคองเกรสจำนวนหนึ่งได้ยื่นคำร้องไปที่ USCIS เพื่อขอให้อธิบายให้ชัดเจนว่า เพราะเหตุใดตัวเลขปริมาณความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาใบคำร้องเข้าเมืองจึงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ และตามที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า ผมได้ทำวิดีโอในเรื่องนี้ไว้แล้วในบางประเด็น แต่ก็ยังมีวิดีโอม้วนอื่นที่ให้รายละเอียดในอีกแง่มุมหนึ่งที่ต่างออกไป และในบล็อกก็ยังมีรายละเอียดเชิงลึกอีกมากด้วย

มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมคดิว่าน่าสนใจมากและผมมองว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการทำงานก็คือ ความสลับซับซ้อนในใบคำร้องและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบคำร้องต่างๆ ซึ่งผมขอยกบางประโยคจากบทความนี้มากล่าวโดยตรงคือ "ฝ่ายบริหารได้อ้างถึงนโยบายจำนวนหนึ่งและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอัตราการลดลงของจำนวนคำร้องที่ผ่านการพิจารณาแล้ว" และในบล็อกนี้ ยังได้ให้รายละเอียดอีกมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราความสำเร็จในการ ท งานรวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ช่วยทำให้การพิจารณาคำร้องเสร็จสมบรูณ์ซึ่งผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้แต่ขอแนะนำผู้ที่สนใจให้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมในบล็อกนี้ได้ซึ่งบางตอน เขียนว่า "ในเดือนเมษายน 2018 ยังมีข้อมูลอนื่ ๆอกีที่ชี้ให้เห็นว่าใบคำร้องมีความ ซับซ้อนมากขึ้นและมีความยาวมากขึ้นซึ่ง David Bier จากสถาบัน CATO ก็ได้เปรียบเทียบไว้ในเดือนสิงหาคม 2017 เช่นกันว่าใบคำร้องของ USCIS มีความยาวเพิ่มขึ้น" ดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงเป็นความจริง

นอกจากนี้ทางสำนักงานเราเองได้สังเกตเห็นด้วยว่าคำร้องเกี่ยวกับการเข้าเมือง โดยเฉพาะ ประเภทครอบครัวมีความยาวเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้วย ซึ่งคำร้องเหล่านี้เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้กระบวนการทำงานเกิดความล่าช้าเพราะหลายครั้งที่ผู้ยื่นคำร้องจะไม่ทราบมาก่อนว่าใบคำร้องได้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะถึงแม้ทาง USCIS จะประกาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่หากไม่ได้ทำงานทางด้านการเข้าเมืองโดยตรง ก็จะเป็นการยากลำบากอยู่ไม่น้อยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่จะทราบว่าคำร้องได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้นบุคคลทั่วไปก็จะใช้แบบฟอร์มเดิมที่ล้าสมัยไปแล้วในการยื่นคำร้อง ซึ่งเป็นผลให้ได้รับการปฏิเสธและต้องยื่นคำร้องอกีรอบหนึ่ง อัน ทำให้กระบวนการขอวีซ่ามีความล่าช้าลง

ดังนั้นสิ่งที่ควรจะระลึกไว้เสมอก็คือ จะต้องยอมรับว่าจะเกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคำร้องและให้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่สิ่งที่ควรจำไว้คือจะต้อง ทำความเข้าใจในใบคำร้องว่าจะต้องกรอกอะไรบ้าง จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้างพร้อมคำร้อง และจะต้องตามทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบคำร้อง ผมจำได้ว่าในอดีตผมเคยคิดว่าแบบใบคำร้อง I-130 เป็นใบคำร้องที่สั้นพอสมควรแต่ณ. เวลานี้จำนวนหน้าได้เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีคำร้องที่เกี่ยวกับวีซ่า ประเภทคู่สมรสคือ K-3, CR-1 กับ IR-1 ที่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งผมยังมองไม่เห็นว่า ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่คิดว่ามั่นใจพอสมควรว่าการล่าช้าคงจะไม่ลดลง และอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำในอนาคต