Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawในการสัมภาษณ์วีซ่า K-1 จะมีคำถามอะไรบ้าง?

ในการสัมภาษณ์วีซ่า K-1 จะมีคำถามอะไรบ้าง?

Translation of the above video below for original transcript please see: K1 visa interview Thailand.

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 (ประเทศคู่หมั้น) เฉพาะในบริบทของคำถามที่อาจจะต้องเจอในการสัมภาษณ์ผู้ที่จะนำคู่หมั้นชาวไทยเดินทางจากประเทศไทยไปสหรัฐฯ จริงๆแล้ว คำถามเหล่านี้สามารถใช้ได้กับผู้ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯทุกสัญชาติ แต่เนื่องจากผมประจำอยู่ที่ประเทศไทย ดังนั้น กรณีที่ผมทำส่วนใหญ่จึงเป็นกรณีของลูกค้าที่ต้องการพาคู่หมั้นชาวไทยไปอยู่ที่สหรัฐฯ

สิ่งแรกที่ผมจะขอทำความเข้าใจก่อนคือ ผมจะไม่ทำรายการตัวอย่างคำถามที่น่าจะใช้ในการสัมภาษณ์ แต่ผมจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ หรือกรอบความคิด ของการสัมภาษณ์และชนิดของคำถามที่น่าจะใช้ เหมือนกับว่าคุณเข้าไปนั่งในใจของเจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูตที่จะสัมภาษณ์คุณเลยทีเดียว

ตามปกติแล้ว คำถามในการสัมภาษณ์จะเป็นคำถามทั่วๆไปและใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่มากนัก แต่ในบางกรณี โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวพันไปถึงข้อกฎหมายว่าด้วยการห้ามเข้าประเทศ ตามกฎหมายเข้าเมืองของสหรัฐฯ แม้ว่าตัวผู้ยื่นจะไม่มีประวัติอาชญากรรม แต่อาจจะมีพฤติกรรมอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ของกฎหมายที่จะไม่สามารถอนุญาตให้เข้าประเทศได้ ซึ่งในกรณีเหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เก่งๆ จะวิเคราะห์ให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่จะตั้งคำถามอย่างไรทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวลูกค้าก่อน และการเตรียมตัวที่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าผมจะแนะนำให้ตอบด้วยวิธีที่วกวนอ้อมค้อมหรือใช้คำพูดที่ฟุ่มเฟือย เพียงแต่ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ตอบคำถามให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน และตรงประเด็น

บางครั้งอาจเจอคำถามที่คาดไม่ถึงด้วยก็ได้ เช่นมีครั้งหนึ่ง มีคู่หมั้นคนไทยได้เข้าสัมภาษณ์ ขณะที่กำลังตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับคู่หมั้นอยูนั้น  จู่ๆก็เจอคำถามว่า “ไปสหรัฐฯคุณจะทำงานหรือไม่?” ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ก็น่าจะเป็นว่า “จะทำงานทันทีที่กฎหมายอนุญาต”  และอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้อง ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะพยายามทำให้ลูกค้างุนงง หรือสับสน หรือก่อให้เกิดความรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนแต่อย่างใด เขามีหน้าที่เพียงต้องการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆของผู้ยื่นคำร้องอย่างเข้มงวดตามหน้าที่เท่านั้น ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เก่งๆจะให้คำแนะนำและให้ความรู้ต่อลูกค้าว่าเขาอาจจะได้รับคำถามแบบไหนบ้าง รวมทั้งแนะนำวิธีการตอบคำถามที่ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อที่จะได้ผ่านขั้นตอนการขอวีซ่าได้อย่างราบรื่น