Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawในการสัมภาษณ์วีซ่า CR-1 จะมีคำถามอะไรบ้าง?

ในการสัมภาษณ์วีซ่า CR-1 จะมีคำถามอะไรบ้าง?

Translation of the above video below for original transcript please see: CR-1 Visa interview questions.

วีดีโอม้วนนี้จะกล่าวถึงเรื่องวีซ่า CR-1 (ประเภทคู่สมรส) เฉพาะในบริบทของคำถามในการสัมภาษณ์

ผมเคยกล่าวมาแล้วว่า บริษัทผมตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ดังนั้น สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงจึงมาจากมุมมองของผมต่อกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันกับแผนกกงสุลของสถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ เป็นหลัก แม้ว่าผมจะมีลูกค้าที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยก็ตาม

สิ่งแรกที่ผมจะขอทำความเข้าใจก่อนคือ ผมจะไม่ทำรายการตัวอย่างคำถามที่น่าจะใช้ในการสัมภาษณ์ เพราะผมคิดว่าการกระทำเช่นนั้น คงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจาก คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีคิดและเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะสัมภาษณ์คุณเสียก่อน พวกเขาไม่ได้ทำงานแบบหุ่นยนต์ เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาคำร้องทุกประเภท จะศึกษาสถานการณ์เฉพาะของผู้ยื่นคำร้องแต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อมองหาสิ่งบอกเหตุที่ผิดแผกไปจากปกติ หรือจะทำการตรวจสอบในทุกแง่มุม จนแน่ใจได้ว่า ไม่มีเหตุผลใดๆทางกฏหมายที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีของ วีซ่า CR-1 ยังต้องตรวจสอบอีกด้วยว่า การสมรสนั้นไม่ใช่การสมรสปลอม หรือสมรสเพื่อหาผลประโยชน์  ประเด็นข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้แหละที่เจ้าหน้าที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาคำร้องของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เก่งๆ จะแนะนำลูกค้าว่า ลูกค้าแต่ละรายน่าจะเจอคำถามชนิดใดในการสัมภาษณ์ โดยเขาจะศึกษารายละเอียดจากข้อมูลสภาพแวดล้อมของแต่ละคนเป็นสำคัญ ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างคำถามไว้ล่วงหน้าเยอะๆจึงไม่มีความจำเป็น และไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด ในบางกรณีผมจะดูภาพรวมแล้วบอกกับลูกค้าว่า “เจ้าหน้าที่คงไม่ถามอะไรมากเพราะไม่มีอะไรที่น่าจะต้องถาม คุณสองคนอยู่ด้วยกันมานานแล้ว และทุกอย่างก็ดูถูกต้องเรียบร้อยดี ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด”  แต่ในบางครั้งผมก็เจอกรณีที่ปรากฎชัดเจนว่า มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ หรือบางครั้งก็เจอกรณีที่สถานการอาจจะดูก้ำกึ่ง ซึ่งในกรณีแบบนี้ผมจะต้องใช้ตัวช่วย เช่นคู่มือของกระทรวงต่างประเทศหรือ กฏหมายการเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ เพื่อที่จะดูให้แน่ชัดว่าเรายืนอยู่ตรงจุดใดของสถานการณ์  อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เก่งๆจะไม่แนะนำให้คุณตอบคำถามด้วยวิธีที่วกวนอ้อมค้อมหรือใช้คำพูดที่ฟุ่มเฟือย แต่จะช่วยให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ตอบคำถามได้อย่างกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สามารถอธิบายถึงข้อเท็จจริงต่างๆและสถานภาพทางกฎหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาคำร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในทางกลับกัน การตอบแบบวกวนอ้อมค้อม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าพยายามหลอกลวงและบิดเบือนข้อมูลซึ่งจะมีปัญหาที่ใหญ่ตามมา 

สิ่งที่อยากสรุปไว้ในวิดีโอม้วนนี้ก็คือ คำถามที่จะเจอในการสัมภาษณ์นั้นมีความสำคัญ ในกรณีต่างๆที่ผมเคยทำมานั้น ผมพยายามที่จะคาดคะเนคำถามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่ผู้เข้าสัมภาษณ์จะได้มีข้อมูลและมีความสบายใจพอที่จะเข้าสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ และผมจะแนะนำวิธีการที่จะตอบคำถามอย่างกระชับ และตรงประเด็นสำหรับการอธิบายเกี่ยวกับตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ให้เร็วที่สุด