Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawในการสัมภาษณ์วีซ่า K-3 จะมีคำถามอะไรบ้าง?

ในการสัมภาษณ์วีซ่า K-3 จะมีคำถามอะไรบ้าง?

Thai translation of the above video, for the original transcript please see: K-3 visa interview questions.

วีดีโอม้วนนี้จะกล่าวถึง วีซ่า K-3 ซึ่งจะกล่าวเฉพาะเรื่องใบคำร้องวีซ่า K-3 สำหรับคู่สมรสของพลเมืองอเมริกัน ซึ่งผมจะใช้มุมมองจากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นหลักเพราะบริษัทของเราตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ  และแม้ว่าผมจะมีลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ผมจะมีประสบการณ์กับสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ มากกว่า

สิ่งแรกที่ผมจะขอทำความเข้าใจก่อนคือ ผมจะไม่ทำรายการตัวอย่างคำถามที่น่าจะใช้ในการสัมภาษณ์ แต่ผมจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ ของการสัมภาษณ์และชนิดของคำถามที่น่าจะใช้

เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้อง ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะพยายามทำให้ลูกค้างุนงง หรือสับสน หรือก่อให้เกิดความรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนแต่อย่างใด เขามีหน้าที่เพียงตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆของผู้ยื่นคำร้อง โดยจะดูว่ามีเหตุผลทางข้อกฎหมายใดๆหรือไม่ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางเข้าประเทศ หรือ ดูว่า ผู้ยื่นคำร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่  เจ้าหน้าที่ไม่ได้พยายามที่จะสร้างปัญหาหรือข่มขู่ผู้เข้าสัมภาษณ์ เพียงแต่ต้องการให้มีความแน่ใจได้ว่า ทุกคนที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคำร้องแล้วนั้น เป็นผู้ที่มีความถูกต้องตามกฎหมายและได้ทำในสิ่งที่ตนได้แจ้งไว้ว่าจะทำ เช่นไม่ใช่การสมรสปลอมหรือการสมรสเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามเข้าประเทศอันเนื่องจากมีประวัติอาชญากรรม หรือแม้จะไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่อาจจะมีพฤติกรรมอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ของกฎหมายที่จะไม่สามารถอนุญาตให้เข้าประเทศได้ นอกจากนี้อาจดูสถานะของวีซ่าด้วย เช่นเคยอยู่เกินกำหนดอายุของวีซ่าหรือไม่ หรือเคยมีประวัติกับกองตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่เป็นต้น ประเด็นต่างๆตามที่กล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคำร้อง

ดังนั้น สิ่งที่นักกฎหมายที่ดีจะต้องทำคือเข้าใจในกระบวนความคิดของเจ้าหน้าที่ และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำต่อลูกค้าได้ว่า พวกเขาน่าจะเจอคำถามชนิดใดในการสัมภาษณ์ ซึ่งผมได้ผ่านกระบวนการนี้บ่อย นอกจากนี้ผมยังได้แนะนำวิธีการตอบคำถามให้กระชับและแม่นยำ ผมจะไม่แนะนำให้ตอบด้วยวิธีที่วกวนอ้อมค้อมหรือใช้คำพูดที่ฟุ่มเฟือย เพียงแต่ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ชัดเจน แม่นยำ แสดงถึงเจตจำนงของตน สามารถอธิบายสถานการณ์ของตนรวมทั้งให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงประเด็นทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่น อย่างที่ผมบอกแล้วว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ดี จะต้องสามารถมองปัญหาได้ทั้งจากมุมมองของเจ้าหน้าที่และมุมมองของลูกค้า ผมพบว่า ลูกค้าของผมหลายรายจะรู้สึกประหม่าเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์และผมก็จะพยายามทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะผมเองแม้จะเคยผ่านกระบวนการนี้ด้วยตนเองมาแล้วก็ตาม ก็ยังคิดว่าการผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกหวาดหวั่นอยู่ไม่น้อย

ดังนั้นผมอยากสรุปว่า ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ดี จะต้องพยายามอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในอันที่จะทำให้ผู้ยื่นคำร้องที่กำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญ และในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ลูกค้ามีความสามารถเพียงพอต่อการตอบคำถามอย่างกระชับ และตรงประเด็นสำหรับการอธิบายเกี่ยวกับตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ผ่านขั้นตอนการขอวีซ่าได้อย่างราบรื่น