Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawประวัติอาชญากรรมจะมีผลกระทบต่อการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือไม่?

ประวัติอาชญากรรมจะมีผลกระทบต่อการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือไม่?

Please see English language transcript at: K1 visa criminal background check.

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ในประเด็นของประวัติอาชญากรรม ว่าจะมีผลอย่างไรกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 ซึ่งผมได้รับคำถามในประเด็นนี้บ่อยครั้ง

คนที่มีประวัติอาชญากรรมอยู่แล้วก็ต้องการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป บางครั้งบุคคลเหล่านั้นอาจประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นให้คู่รักที่เป็นชาวต่างชาติ  ทำให้เกิดคำถามว่า “ประวัติอาชญากรรมจะมีผลกระทบอย่างไรต่อกระบวนการทั้งหมดในการขอวีซ่า K-1 ?” คำตอบแรกคือ “ขึ้นอยู่กับสถานการณ์” นั่นหมายความว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพแวดล้อมของคดีนั้นเป็นสำคัญ  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่เคยมีคดีเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา  ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักว่าประวัติอาชญากรรมของตนจะมีผลกระทบต่อวีซ่า K-1 หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการขอวีซ่า K-1 เพราะอาจมีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่คดีเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาจะส่งผลกระทบต่อการยื่นขอวีซ่า K-1 

ในหลายกรณี ที่ปรากฏว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อการยื่นขอวีซ่า K-1 หรือวีซ่าคู่สมรส  (ซึ่งมีวิดีโออีกเรื่องหนึ่งในช่องรับฟังนี้ที่จะให้ข้อมูลในประเด็นของวีซ่าคู่สมรสอย่างละเอียด จึงแนะนำผู้ที่สนใจให้ไปรับชมวิดีโอเรื่องนั้น)  สามารถกล่าวได้ว่า ถ้าเป็นเพียงประวัติอาชญากรรมในคดีทั่วไป อาจไม่มีผลกระทบเลยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่า K-1 เพราะไม่ตรงประเด็นกับเรื่องการขอสิทธิประโยชน์ต่างๆของวีซ่า K-1  แต่ในกรณีของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผมมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว จึงมีการกำหนดข้อจำกัดสำหรับบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวกับคดีประเภทนี้โดยเฉพาะ  แต่ถ้าเป็นความผิดในคดีอาญาประเภทลหุโทษ หรือแม้แต่ความผิดในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ระดับต่ำ อาจไม่มีผลกระทบที่รุนแรงกับกระบวนการขอวีซ่า K-1

ดังนั้นจึงขอแนะนะให้ผู้ที่รับชมวิดีโอเรื่องนี้ ได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหากมีข้อสงสัยใดๆ เพราะอาจมีความจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าประวัติส่วนตัวของท่านจะมีผลต่อการยื่นคำร้องหรือกระบวนการของวีซ่าคู่หมั้นในอนาคตหรือไม่