Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawVisa Newsการเปลี่ยนแปลงของกฎเกี่ยวกับ “ค่าใช้จ่ายสาธารณะ” อาจมีผลกระทบต่อการขอวีซ่าถาวร

การเปลี่ยนแปลงของกฎเกี่ยวกับ “ค่าใช้จ่ายสาธารณะ” อาจมีผลกระทบต่อการขอวีซ่าถาวร

Thai translation of the above video below. For English transcript please see: US Visa Thailand.

วีดีโอม้วนนี้จะกล่าวถึง การนำเอาเรื่อง “ค่าใช้จ่ายสาธารณะ” มาเป็นประเด็นพิจารณาในการไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการเข้าเมือง สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลปัจจุบันได้เสนอญัตติเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางข้อในเรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณะนี้

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีข้อความลงในหนังสือพิมพ์ Pacific Daily News และนำมาเสนอใน website guam.pdn.com หัวข้อว่า Food Stamps, Section 8 Could Affect Immigration Application under Proposed Rules. ความว่า “กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเสนอญัตติเพื่อให้เรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณะเป็นหัวข้อในการพิจารณาห้ามบุคคลเดินทางเข้าประเทศ กฎระเบียบใหม่ที่กำลังนำเสนอ มีความแตกต่างกับนโยบายของรัฐบาล Bill Clinton คือนิยามของคำว่า สวัสดิการเพิ่มเติม (welfare benefit) ซึ่งภายใต้รัฐบาล Bill Clinton สวัสดิการเพิ่มเติมจะเป็นการช่วยเหลือด้วยเงินสด และ การเลี้ยงดูสำหรับผู้ป่วยหรือสูงวัยเป็นระยะยาว แต่คำจำกัดความใหม่จะกว้างขึ้น และจะรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลโดยรัฐ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือการช่วยเหลือโดยโรงเรียนหรือช่วยเหลือผู้พิการ) แสตมป์อาหาร food stamps การช่วยเหลือค่าเช่า (ที่เกิน 30% ของรายได้ผู้เช่า) และคูปองที่พักอาศัย (housing vouchers). บุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้คือบุคคลที่กำลังทำวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราว ไม่ว่าจะยื่นคำร้องในต่างประเทศหรือในสหรัฐฯ ก็ตาม และบุคคลที่กำลังรอการปรับสถานะ” ซึ่งปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการเพิ่ม เกณฑ์การพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยเช่น สุขภาพ อายุ ทรัพย์สิน สถานะของครอบครัว สถานะทางการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ รวมทั้งทักษะการศึกษา/ทักษะการรู้คิด

ผมคิดว่ากฎระเบียบนี้จะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อคนต่างด้าว immigrants) ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ส่วนผู้ที่ยื่นคำร้องทำวีซ่าในต่างประเทศ ผมคิดว่ากรอบการทำงานในปัจจุบันคงมีการปรับเปลี่ยนบ้าง โดยเฉพาะในแง่ของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาธารณะ และเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาสถานะทางการเงินของพลเมืองอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัยถาวรที่ต้องการนำภรรยาหรือคู่หมั้นเข้าสหรัฐฯ

ณ. เวลานี้ ผมยังไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แต่คิดว่าน่าจะมีการเพิ่มเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับสถานะทางการเงินมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีผลกระทบที่แรงมากกับพลเมืองอเมริกันที่กำลังจะนำคู่สมรสหรือคู่หมั้นไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ และถ้าหากได้รับการอนุมัติ ผมคิดว่าน่าจะมีการเริ่มใช้ในปี 2019 ซึ่งตามหลักการปฏิบัติที่ได้ทำมาในอดีต รัฐบาลจะให้เวลากับประชาชน 60 วันที่จะแสดงความคิดเห็นก่อน จึงประกาศใช้ ผมจึงคิดว่าน่าจะประกาศใช้ประมาณ 1 ปีหลังการทำวีดีโอเรื่องนี้ในเดือน ตุลาคม 2018

หากมีข่าวเพิ่มเติม ผมจะทำวีดีโออีกเรื่องหนึ่งเพี่อให้ข้อมูลกับผู้รับชมแต่ ณ.เวลานี้ กฎระเบียบยังเหมือนเดิม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าคู่หมั้น