Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการขอวีซ่า K-3 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

การขอวีซ่า K-3 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) เฉพาะในบริบทที่เกี่ยวกับราคา

คำถามที่ผมได้รับอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย คือ “การทำวีซ่า K-3 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?” ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะตอบแบบกำกวม แต่ความจริงคือ ราคาจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละคำร้อง

คุณสามารถติดต่อผมได้ที่สำนักงาน ผมทำงานเกี่ยวกับการเข้าเมืองเป็นหลัก ในเกือบทุกแง่มุม จึงสามารถบอกได้ว่าราคาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น  หากถูกห้ามเข้าประเทศด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาของการดำเนินการ เพราะต้องมีการยื่นขอรับการยกเว้นประเภท I-212 หรือ I-601 ประกอบคำร้องเป็นการเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้นและระยะเวลาของกระบวนการก็จะยาวนานมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความคิดที่ดี ไม่ว่าจะยื่นคำร้องในประเทศไหนก็ตาม ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

จะมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) ที่ผมควรอธิบายไว้ในตอนนี้คือ  วีซ่า K-3 ได้ยกเลิกการใช้ไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าหมดความจำเป็น แต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือ ในอนาคตอาจมีการนำกลับมาใช้อีก เพราะตั้งแต่ปัจจุบัน ก็เริ่มที่จะเห็นความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาวีซ่าเข้าเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายบางอย่างของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Trump อย่างที่กล่าวกันว่า ในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  วีซ่า K-3 ได้ถูกยกเลิกโดยกระบวนการที่เรียกว่า Administrative Closure..ในอดีตวีซ่าประเภท K-3 ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นกระบวนการสำหรับผู้ที่สมรสกับพลเมืองอเมริกัน  เพราะในเวลานั้น ภายใต้กฎหมาย Life Act ของประธานาธิบดี Clinton การขอวีซ่าคู่สมรสทั่วไปจะใช้เวลาเป็นปีๆในการอนุมัติ แต่หากขอวีซ่าประเภทคู่หมั้น จะสามารถผ่านกระบวนการได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน สภาคอนเกร็ส จึงแก้ปัญหาโดยการออกวีซ่าชนิดใหม่ขึ้นมาใช้ นั่นก็คือวีซ่า K-3  ต่อมาในสมัยต้นๆยุค 2000 ได้มีการปรับระบบการทำงานใหม่ โดยงานตรวจคนเข้าเมืองมาขึ้นกับ USCIS ภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และได้มีการปรับปรุงการทำงานหลายอย่าง เป็นผลให้กระบวนการทำงานมีความลื่นไหลมากขึ้น งานที่คั่งค้างก็ได้จัดการจนเสร็จ ดังนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือการพิจารณาคำร้องวีซ่าประเภท K-3 อาจจะผ่านกระบวนการก่อนการพิจารณาคำร้อง  I-130 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการไปถึง   ผมหมายความว่า คำร้องจะไปถึงมือของศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) ซึ่งศูนย์วีซ่าแห่งชาติมีนโยบายที่จะปิดคำร้อง K-3 อย่างเป็นทางการ และให้กลับไปดำเนินการตามขั้นตอนปกติของกระบวนการเข้าเมืองอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจจากวีดีโอเรื่องนี้ประการแรกก็คือ ราคาค่าดำเนินการจะแตกต่างกันออกไป  เพียงแต่คุณโทรมาคุยหรือส่งอีเมล์มาหาผม เพื่อที่จะแน่ใจได้ถึงสิ่งที่คุณกำลังมองหาเกี่ยวกับราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ การที่มีข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเด็นที่จะสามารถคาดคะเนถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุด เพราะบางทีหนทางในกระบวนการของคุณอาจจะยาวไกลก็เป็นได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: K3 Visa Thailand