Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawสถานเอกอัคคราชทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ จะรับพิจารณาคำร้อง I-407 เพื่อสละกรีนการ์ดหรือไม่?

สถานเอกอัคคราชทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ จะรับพิจารณาคำร้อง I-407 เพื่อสละกรีนการ์ดหรือไม่?

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงคำร้อง I-407 เฉพาะในบริบทที่เกี่ยวกับการที่สำนักงาน USCIS ใน ต่างประเทศจะไม่รับพิจารณาคำร้อง I-407 อีกต่อไป ด้วยเหตุผลว่าสำนักงาน USCIS ใน ต่างประเทศจะปิดกิจการลงทุกแห่ง

เราได้พูดกันมาแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับข่าวของ USCIS ที่แจ้งว่าหลังจากมีนาคม 2020 จะไม่มีสำนักงาน USCIS ที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐฯ อีกต่อไป และนั่นก็ดูเหมือนว่าทุกสำนักงานได้เริ่มลดการให้บริการด้านต่างๆจากที่เคยทำลงไปบ้างแล้ว และคงจะลดลงไปเรื่อยๆจนปิดสำนักงานเต็มตัวในที่สุด

จากประกาศของ USCIS ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ ในหัวข้อว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) จะยกเลิกการรับพิจารณา I-407 ณ. สำนักงานใน ต่างประเทศ โดยมีข้อความหนึ่งในประกาศนี้ที่ระบุว่า "ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ สถาน เอกอัครราชทูต สถานกงสุลหรือสำนักงาน USCIS ในต่างประเทศอาจจะรับพิจารณาคำร้อง I-407 ถ้าหากผู้ยื่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่ปรากฏในขณะนั้นว่า ได้สละสถานะของการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า “หลังมีนาคม 2020 จะไม่มีสำนักงาน USCIS ในต่างประเทศแล้ว” แต่ ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง มีนาคม 2020 หากบุคคลใดในกรุงเทพฯ มีเหตุกรณีอันจำเป็นเร่งด่วน ทางสถานทูตอาจรับคำร้อง I-407 ซึ่งผมเองก็ยังมองไม่ออกว่าสถานการณ์เร่งด่วนที่ว่านั้น จะเป็นเช่นไร แต่นั่นก็คือเหตุผลที่ต้องระบุว่าเฉพาะ "สถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน" เท่านั้น เพราะเป็นเรื่องที่ยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบใด

เป็นที่น่าสังเกตว่า สำหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างๆโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ เขาได้เกริ่นนำโดยใช้คำว่า “ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง” เพราะการรับพิจารณา I -407 ไม่ใช่หน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น หากทางสถานทูตรับพิจารณา I-407 คงจะต้องเป็นกรณีที่เผื่อไว้สำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนจริงๆ หรืออาจเป็นสถานการณ์ที่มีเหตุผลอันเป็นการสมควรที่จะต้องใช้มาตรการพิเศษในการดำเนินการด้วยการรับคำร้อง I-407

ผมยังไม่รู้แน่ชัดว่าการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในอนาคตจะมีหน้าตา ออกมาเป็นอย่างไร หรือเพียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลในสถานกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ สามารถที่จะรับคำร้องเหล่านี้ได้ ซึ่งคงต้องติดตามดูกันต่อไป

แต่สิ่งที่อยากจะบอกในวิดีโอเรื่องนี้คือเมื่อสำนักงาน USCIS เลิกรับคำร้อง I-407 แล้ว น่าจะเป็นการปลอดภัยกว่าถ้าจะประเมินว่าเราคงจะไม่สามารถยื่นคำร้องเหล่านี้ได้ใน สำนักงานในประเทศไทยเช่นกัน และคงต้องไปยื่นที่สหรัฐฯแทน โดยเฉพาะหลังมีนาคม 2020 เป็นต้นไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: กรีนการ์ด