Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration LawVisa K-3 (ประเภทคู่สมรส): ความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์

Visa K-3 (ประเภทคู่สมรส): ความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์

Thai Translation of the above video, for transcript in English please see: K3 visa interview.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึง Visa K-3 (ประเภทคู่สมรส) เฉพาะในบริบทเกี่ยวกับการสัมภาษณ์

เมื่อกล่าวถึงการสัมภาษณ์ ทุกคนที่กำลังจะเข้ากระบวนการเพื่อพาคู่สมรสเข้าสหรัฐฯ ต่างจะรู้สึกประหม่าและกังวลเพราะว่าผู้เข้าสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ และส่วนใหญ่จะมองในแง่ร้ายไว้ก่อน

ผมคิดว่าผู้ที่กำลังจะต้องผ่านกระบวนการนี้ควรที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายโดยเฉพาะในสมัยของรัฐบาลของทรัมป์ ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มความซับซ้อนเข้าไปในกระบวนการ ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นควรจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจกระบวนการนี้ เพื่อที่จะได้จะช่วยเลี่ยงปัญหาต่างๆได้

อีกประเด็นที่จะกล่าวคือ การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ ไม่ได้หมายความว่าให้ท่องคำตอบ หรือหาคำพูดวิเศษที่จะต้องพูดให้เจ้าหน้าที่กงสุลที่จะช่วยให้ผ่านการสัมภาษณ์ แต่ผู้เข้าสัมภาษณ์มีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลและประวัติของตัวเองอย่างชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริง  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งผู้เข้าสัมภาษณ์หรือทำให้ผู้เข้าสัมภาษณ์วิตกหรือกลัว เพราะอันที่จริงแล้วเหตุผลของการสัมภาษณ์คือ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผู้ที่เข้าสัมภาษณ์เคยได้ก่ออาชญากรรมในอดีตหรือไม่ หรือมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ หรือมีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพหรือโรคติดต่อที่จะนำไปสร้างปัญหาต่อพลเมืองสหรัฐฯหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเหตุผลในการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศได้

โดยสรุป สิ่งที่ผมต้องการที่จะบอกคือ การเตรียมตัวที่ดีเพื่อเข้าสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ  ก่อนถึงวันสัมภาษณ์ ผมจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ด้วยว่าเมื่อเข้าไปข้างในแล้ว ลูกค้าจะพบเจออะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าในอันที่จะรอพบเจ้าหน้าที่กงสุลได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งสามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างไม่ติดขัดและไม่ขัดแย้งกันเอง นอกจากนี้ ผมจะแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือได้รับการปฎิสธ  และขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า   การเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ไม่ใช่การซักซ้อมหรือตระเตรียมคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ล่วงหน้า แต่เป็นการพูดความจริงอย่างชัดเจนถึงเจตนาในการเดินทางรวมทั้งประวัติส่วนตัว เพื่อที่จะได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าสหรัฐฯในที่สุด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่าติดตามคู่สมรส อเมริกา