Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) จากประเทศไทย:การประกันสุขภาพจำเป็นหรือไม่?

วีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) จากประเทศไทย:การประกันสุขภาพจำเป็นหรือไม่?

For original English language transcript please see: K3 visa medical insurance.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 เฉพาะในบริบทของการประกาศกฎระเบียบใหม่ของ ประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับวีซ่าถาวร และความจำเป็นว่าผู้ที่จะย้ายไปอาศัยในหรือผู้ที่กำลังคิดว่าจะย้ายไปอยู่สหรัฐฯ จำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพหรือเตรียมที่จะเริ่มทำประกันสุขภาพก่อนที่จะได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐฯ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบนี้ เมื่อไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ซึ่งที่จริงควรจะเริ่มถือปฏิบัติมาแล้ว แต่ผู้พิพากษาท่านหนึ่ง ได้ออกหมายับยั้งไม่ให้รัฐบาลสหรัฐฯปฏิบัติตามกฎนี้จนกว่าจะมีการพิจารณาและตัดสินก่อน และหากตัดสินเรียบร้อยแล้วกฎนี้อาจยกเลิกด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลตามรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ ซึ่งเราจะต้องรอฟังผล แต่ในเวลานี้ เราควรจะเตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ก่อนว่า อาจจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้ แม้ช่วงนี้จะถือเป็นช่วงที่รอผลการพิจารณาซึ่งหมายความว่า การเริ่มใช้กฎใหม่นี้ได้ถูกเลื่อนไปก่อน แต่สำหรับวีดีโอเรื่องนี้ จะตอบคำถามว่า “จะมีผลกับผู้ขอวีซ่า K-3 อย่างไรบ้าง?”

มีหลายคนที่เรียก วีซ่า K-3 ว่าเป็นวีซ่าคู่สมรสแต่ที่จริงแล้ว ไม่ใช่วีซ่าคู่สมรสแบบทั่วไป (วีซ่าคู่สมรสทั่วไปคือวีซ่า CR-1 หรือ IR-1) แต่วีซ่า K-3 เป็นวีซ่าชั่วคราว  ซึ่งได้นำมาใช้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย Life Act โดยประธานาธิบดี Clinton เพราะในสมัยนั้น กระบวนการเกี่ยวกับวีซ่าคู่สมรสใช้เวลานานมากเมื่อเทียบกับวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) สภาคองเกรสจึงออกแบบวีซ่า K-3 เพื่อใช้เป็นทางออก ต่อมา ทาง USCIS ได้ปรับปรุงกระบวนการส่งผลให้การพิจารณาวีซ่าคู่สมรสไม่มีความล่าช้าแล้ว ความจำเป็นของวีซ่า K-3 จึงหมดไป

อย่างไรก็ตามวีซ่า K-3 ก็ยังถือเป็นวีซ่าประเภทหนึ่ง ผมจึงนำเรื่องนี้มาพูดในบริบทที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ แต่ถึงแม้จะไม่พบการอ้างถงวีซ่าประเภทนี้ประกาศ แต่สามารถที่จะใช้ตรรกะในการที่จะวินิจฉัยได้ว่าจะมีผลกระทบต่อวีซ่าชนิดนี้หรือไม่

ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ชื่อว่า travel.state.gov เกี่ยวกับประกาศของประธานาธิบดี Trump ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพหัวข้อว่า Presidential Proclamation on Healthcare ความว่า: "คำสั่งใหม่นี้จะใช้กับผู้ที่ยื่นคำร้องวีซ่าถาวรทุกชนิดและบุคคลทั่วไปที่กำลังที่จะใช้วีซ่าถาวรเพื่อย้ายเข้าสหรัฐฯ (ยกเว้นผู้ที่ถือคำร้องประเภทวีซ่าคู่หมั้นและผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐฯโดยไม่มีวีซ่า รวมทั้งผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย, refugees และผู้ลี้ภัย asylees.) จะเห็นได้ว่ามีการระบุถึงวีซ่าคู่หมั้นเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงวีซ่าคู่สมรสซึ่งวีซ่า K-3 ถือเป็นวีซ่าคู่สมรส แต่มีการกล่าวต่อว่าต่างชาติอื่นๆที่ย้ายเข้าสหรัฐฯโดยที่ไม่ถือวีซ่าถาวรซึ่งวีซ่า K-3 นับว่าเป็นวีซ่าชั่วคราวถึงแม้จะเป็นวีซ่าที่นำมาใช้เพื่อการสมรสและผู้ที่ถือวีซ่า K-3 ในที่สุดจำเป็นต้องปรับสถานะเพราะยังไม่มีสถานะที่ถือกรีนการ์ด นอกจากนี้ จากข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศ วีซ่า K-3 ไม่ถือเป็นวีซ่าถาวรจึงไม่ได้ใช้กฎของวีซ่าถาวรเหมือนวีซ่าคู่สมรสประเภทอื่นเช่น CR-1 กับ IR-1 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันสุขภาพหลังจากได้รับการอนุมัติใช้

ดังนั้น ถ้าหากมีการยกเลิกการยับยั้งประกาศกฎระเบียบใหม่ จะสรุปได้ว่า วีซ่า K-1 และวีซ่า K-3 จะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่ว่าจำเป็นต้องทำประกันสุขภาพถ้าหากต้องการที่จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐฯ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่วีซ่า K3