Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawประวัติอาชญากรรมกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส

ประวัติอาชญากรรมกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส

Please see English language transcript at: US Immigration application criminal record.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงประวัติอาชญากรรมของผู้ที่ยื่นคำร้องของพลเมืองอเมริกันเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้เข้าเมืองให้กับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ  เฉพาะในประเด็นของวีซ่า CR-1, IR-1 และ K-3

ประวัติอาชญากรรมสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทั้งหมดของการขอสิทธิประโยชน์จากวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของวีซ่าคู่สมรส  ซึ่งจะถือเป็นกรณีพิเศษถ้าเคยมีประวัติในเรื่องเกี่ยวกับทารุณกรรมภายในครอบครัวด้วย

จะมีวีดีโออีกเรื่องหนึ่งในช่องรับฟังนี่ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทารุณกรรมภายในครอบครัว ในแง่ของวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรส ซึ่งผมแนะนำว่าผู้ที่สนใจควรฟังวีดีโอเรื่องนั้นด้วยเพราะจะให้รายละเอียดที่ลึกยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงนั้นคือคดีอาชญากรรมทั่วไป เช่นคดีเล็กๆน้อยๆหรือคดีลหุโทษ (misdemeanor) เช่นกรณีขับรถขณะมึนเมาอาจไม่มีผลกระทบที่รุนแรงนักต่อการที่พลเมืองอเมริกันหรือผู้อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายในการยื่นขอสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมืองโดยวีซ่าคู่สมรสให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติของตน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคดีนั้นเป็นสำคัญ  ดังนั้นผู้ที่ดูวีดีโอเรื่องนี้โปรดเข้าใจว่า แม้การขับรถขณะมึนเมาอาจไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการนี้เลยก็ตาม แต่ผมอยากจะขอเตือนด้วยว่า อย่าได้ยึดถือบทสรุปที่กล่าวแล้วนี้ว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย เพราะแต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ ดังนั้น หากคุณเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนและกำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์การเข้าเมือง  ผมขอแนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพราะอาจมีบางมุมมองที่ผมยังไม่ได้นึกถึงหรือยังไม่ได้กล่าวถึงในวีดีโอเรื่องนี้ซึ่งอาจมองเป็นเรื่องเล็กๆและไม่น่าเป็นอันตรายใดๆ แต่ก็อาจส่งผลกระทบด้านลบอย่างใหญ่หลวงในกระบวนการพิจารณาวีซ่าคู่สมรสเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯก็เป็นได้  จึงอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่า สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังคือประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทารุณกรรมภายในครอบครัว

โดยสรุป ประวัติอาชญากรรมแม้จะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะมีในขณะที่กำลังยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่สมรสก็ตาม แต่การมีประวัติอาชญากรรมก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการปฏิเสธคำร้องโดยอัตโนมัติ หรือเป็นสิ่งขัดขวางต่อการขอวีซ่า ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ชมวีดีโออีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับทารุณกรรมภายในครอบครัวหากสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับท่าน และแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อที่จะ ศึกษาว่าคดีอาชญากรรมของคุณจะมีผลกระทบกับกระบวนการเข้าเมืองหรือไม่ก่อนที่จะยื่นคำร้องทุกชนิด