Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่การขอยกเว้นตาม I-601 ได้รับการอนุมัติ?

อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่การขอยกเว้นตาม I-601 ได้รับการอนุมัติ?

Please see English language transcript at: I-601 waiver approved.

วิดีโอฉบับนี้จะพูดถึงการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ โดยใช้  I-601  (ซึ่งมีวีดีโออีกหลายฉบับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ โดยใช้ I-601 ซึ่งขอแนะนำให้ฟังข้อมูลในวิดีโอเหล่านั้นด้วย) สรุปได้สั้นๆว่า หากผู้ใดถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีของ กฎหมาย การเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐ ฯ วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือต้องร้องขอการยกเว้น ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องยื่น I-212 แต่ในกรณีทั่วไปแล้วใช้ I-601 ก็เพียงพอ ซึ่งแม้จะไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายนัก แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ หากต้องการที่จะขอยกเว้นจากการห้ามเข้าประเทศ 

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับแจ้งจากทางการสหรัฐฯว่า กรณีขอยกเว้นตาม I-601 ที่ส่งไปนั้น ทางการสหรัฐฯได้วินิจฉัยแล้ว เห็นสมควรให้การยกเว้น ทำให้นึกได้ว่าผมควรจะต้องทำวิดีโอเพื่ออธิบายว่าหลังจากได้รับอนุมัติการขอยกเว้น I-601  แล้วอะไรจะเกิดขึ้น เพราะมีหลายคนเข้าใจว่า เมื่อได้รับอนุมัติ I-601 แล้ว ทางกงสุลจะออกวีซ่าทันที ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

ในกระบวนการของการขอวีซ่า K-1, CR-1 หรือ IR-1 ขั้นตอนจะเริ่มจากคำร้องจะถูกรายงานไปยัง USCIS และหลังจากนั้นเรื่องจะถูกส่งไปที่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ และส่งไปที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในต่างประเทศตามลำดับ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลพบว่ามีเหตุผลเพียงพอ และได้ปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯของผู้ยื่น  แต่เหตุผลนั้นอยู่ในขอบเขตของการขอรับการยกเว้นได้ด้วย I- 601 คำร้องตาม I-601 จะถูกส่งกลับไปเพื่อทำการวินิจฉัย ต่อเมื่อ I-601 ได้รับความเห็นชอบแล้ว เรื่องทั้งหมดจึงจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตสหรัฐฯ ที่เป็นต้นเรื่องในการปฏิเสธการเข้าประเทศอีกครั้ง เพื่อแจ้งว่าตอนนี้เหตุนั้นได้รับการยกเว้นแล้วสามารถออกวีซ่าให้กับผู้ยื่นได้  จากนั้นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กงสุลต่อคำร้องนั้น จึงจะเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่ง จนจบสิ้นกระบวนการและผู้ยื่นจะได้รับวีซ่าในที่สุด  การวินิจฉัย I-601 อาจใช้เวลาไม่นาน หรืออาจต้องใช้เวลาตั้งแต่  6 - 18 เดือน หรือนานกว่าก็เป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีความต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น คุณอาจต้องขอใบรับรองจากตำรวจหรือใบรับรองจากแพทย์อีกรอบ เพราะเอกสารเหล่านั้นทั้งหมดอาจขาดอายุความไปแล้วในช่วงเวลาที่รอการวินิจฉัย I-601.

ที่จริงแล้วดูเหมือนมีการดำเนินการอีกกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากก่อนที่การวินิจฉัย I-601จะสิ้นสุดลง แต่ก็กล่าวได้ว่า โดยทั่วไปแล้วกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้เวลานานมาก อาจต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 2-3 สัปดาห์เท่านั้น เมื่อ I-601ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  บุคคลผู้นั้นก็จะได้รับวีซ่าตามมา และได้รับการยอมรับว่าสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯได้อย่างอิสระ ถึงแม้จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุผลใดมาก่อนก็ตาม