Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงการตรวจสุขภาพในบริบทของวีซ่า CR-1 กับ IR-1 (ประเภทคู่สมรส)

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงการตรวจสุขภาพในบริบทของวีซ่า CR-1 กับ IR-1 (ประเภทคู่สมรส)

Translation of the video above, for original transcript please see: spouse visa medical exam.

เหตุผลที่ทำวีดีโอเรื่องนี้เพราะมีหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับ ”เมื่อไหร่” “ที่ไหน” “อย่างไร”  และ “ทำไม” จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพ

สำหรับคำถามที่ว่า “ทำไมจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ?” คำตอบก็คือ มีกฎกำหนดไว้ว่าผู้จะเดินทางเข้าสหรัฐฯทุกคน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเป็นโรคติดต่อและจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันบางโรคด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ

สำหรับคำถามข้อต่อไปคือ “เราควรจะตรวจสุขภาพเมื่อไหร่?” คำตอบโดยทั่วไปคือ ควรตรวจให้ใกล้วันสัมภาษณ์ให้มากที่สุด เพราะถ้าตรวจสุขภาพเร็วเกินไป อายุการใช้งานของใบรับรองผลการตรวจสุขภาพอาจหมดกำหนดก่อนได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ยื่นคำร้องต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของใบรับรองผลจะครอบคลุมระยะเวลาการพิจารณาออกวีซ่า นอกจากนี้อาจจะมีกรณีของหมายการปฏิเสธภายใต้เงื่อนไข  221g ซึ่งอาจเพิ่มระยะเวลาของการพิจารณา

คำถามอีกข้อหนึ่งคือ “ใครสามารถที่จะทำการตรวจสุขภาพ?” ซึ่งจะมีเฉพาะแพทย์ผู้ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยเท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถทำการตรวจได้ซึ่งมีในกรุงเทพฯ  2 แห่ง และ ในเชียงใหม่ 1 แห่ง ดังนั้นควรมั่นใจว่าที่ไหนจะสะดวกที่สุดก่อนที่จะดำเนินเรื่อง

ทุก 2-3 เดือน ทางสำนักงานเราจะคอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถตรวจสุขภาพได้เพื่อที่จะให้ข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง  และเหตุผลที่จะต้องทำการตรวจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องมั่นใจว่าผู้ที่ยื่นคำร้องได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะมองหาการเป็นโรคติดต่อชนิดต่างๆโดยเฉพาะ HIV และวัณโรคจะเป็นประเด็นหลักที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีวีดีโออีกม้วนหนึ่งที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจ HIV และวัณโรคโดยเฉพาะ

ดังนั้นสิ่งที่อยากให้เข้าใจจากวิดีโอเรื่องนี้คือ จะเป็นการดีที่สุดถ้าผู้ยื่นคำร้องทำการตรวจใกล้วันสัมภาษณ์ให้มากที่สุด เพื่อที่ผลการตรวจจะได้ไม่หมดอายุการใช้งานก่อนการอนุมัติวีซ่าเพื่อป้องกันการที่ต้องตรวจซ้ำและเสียค่าใช้จ่ายอีกรอบหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ต้องประกอบการยื่นวีซ่า IR-1 กับ CR-1 (ประเภทคู่สมรส)